Miesiąc: Wrzesień 2019

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie”

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie”

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA TRWA ‼️‼️
Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do projektu „Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie” RPZP.08.01.00-32-K039/1
Rekrutacja będzie miała charakter ciągły aż do wyczerpania wolnych miejsc!
Celem projektu jest zwiększenie o 40 liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Mieście Szczecin do 31.08. 2020 r.
 
Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym – od 2,5 roku życia do 6 lat – zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego do nowo otwartego przedszkola!
W szczególności zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności!
Czesne: 0,00 zł przez maksymalnie 12 miesięcy
Opłata za wyżywienie: 230,00 zł miesięcznie
Zapewniamy:
-Edukację zgodną z założeniami Edukacji Daltońskiej
-Język angielski
-Gimnastykę korekcyjną
-Rytmikę
-Indywidualne zajęcia z logopedą
-Zajęcia z Integracji Sensorycznej
-Zajęcia na Małej Siłowni
-Wycieczki tematyczne
Dla dzieci z niepełnosprawnościami – nauczyciel wspomagający
Wspólne zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców
 
Rekrutacja do projektu:
biuro@omnibuski.pl ; tel. 668-704-517
 
Rekrutacja do projektu:
BIURO PROJEKTÓW C.E. “OMNIBUS”
ul. Brodnicka 10 (wejście w prawym skrzydle budynku)
71-044 Szczecin
biuro@omnibuski.pl ; tel. 668-704-517
 
Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy do projektu „Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie” na: www.szkolyomnibus.pl (zakładka projektu unijne)
Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”
Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do projektu “Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”.
Rekrutacja będzie miała charakter ciągły aż do wyczerpania wolnych miejsc!
Przypominamy, że ogółem w projekcie może uczestniczyć 96 kobiet ze Szczecina, Stargardu i Gminy Kołbaskowo, które chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka, a które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające łącznie następujące kryteria:
*zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin/Stargard/Gm. Kołbaskowo województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
*posiadające status:
osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
lub osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo w tym osoby na urlopie wychowawczym
Rekrutacja do projektu:
BIURO PROJEKTÓW C.E. “OMNIBUS”
ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin
biuro@omnibuski.pl ; tel. 668 704 517
Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy do projektu Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  na:  www.szkolyomnibus.pl (zakładka projektu unijne)