Aktualności

Przerwa wakacyjna w placówkach przy ul. Potulickiej i Zdrojowej

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i uwzględniając fakt czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek w ostatnim czasie informujemy, iż odwołujemy przerwę wakacyjną w placówkach przy ul. Potulickiej i Zdrojowej, która była zaplanowana na 29.06.2020 – 12.07.2020.
Tym samym informujemy, że placówki przy ul. Potulickiej i Zdrojowej będą czynne przez całe wakacje, bez przerwy.

Z poważaniem
Organ Prowadzący Placówki

Plan Daltoński - omówienie przez Mentora Daltońskiego

Kochani
jak wiecie nasze przedszkole pracuje w oparciu o założenia planu daltońskiego.
Zapraszamy do obejrzenia filmiku z naszym Mentorem Daltońskim – Panią Beatą Wańtowską. Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów – jego szczegółach opowiada p. Mentor.
Zachęcamy do obejrzenia .

Zniesienie ograniczeń funkcjonowania placówek
Szanowni Rodzice,

W związku zniesieniem ograniczenia funkcjonowania placówki od dnia 6 maja 2020 r. informujemy, iż nasze placówki będą czynna od godz. 7:00 do 17:00.
Prosimy, stosownie do otrzymanych drogą e-mail informacji, o zgłaszanie przyjścia dzieci do placówki wcześniej.

Z poważaniem
Organ Prowadzący Placówkę

Zamknięcie placówek do 24 maja 2020
Drodzy Rodzice.

Informujemy, że w zgodnie z informacjami przekazanymi na dzisiejszej konferencji przedstawicieli Rządu przedłużone zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli i form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w okresie do dnia 24 maja 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.
Informujemy, że w przedszkolach cały czas realizować będziemy kształcenie na odległość.

W najbliższym czasie Rząd ma przedstawić decyzje dotyczące możliwości prowadzenia pewnych form działalności opiekuńczej w części placówek. Wszystkie terminy zależą od utrzymania obecnej dyscypliny sanitarnej przez Polaków.

Będziemy Państwa na bieżąco informować w tym zakresie.

Z poważaniem
Organ Prowadzący Placówkę

Zamknięcie placówek do 26 kwietnia 2020
Szanowni Rodzice!

W związku z decyzją Premiera dotyczącą wydłużenia ograniczeń w kraju, informujemy, że z powodu szerzącego się koronawirusa do dnia 26 kwietnia 2020 r. nasze placówki będą zamknięte, tak jak wszystkie placówki w Polsce. Do tego czasu w dalszym ciagu prowadzimy kształcenie na odległość.

Jednocześnie informujemy, iż zasiłek z tytułu opieki nad dziećmi do 8 r.ż w związku z zamknięciem placówek został również wydłużony adekwatnie do terminów związanych z zamknięciem placówek.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Z poważaniem
Organ Prowadzący Placówkę

Ogólnopolskie zamknięcie placówek
Szanowni Państwo,

zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera w dniu dzisiejszym, informujemy, że nasze placówki od poniedziałku będą zamknięte na okres od 16.03.2020 do 25.03.2020, tak jak wszystkie placówki w kraju.

O kolejnych krokach będziemy informować na bieżąco.

Informacje Głównego Inspektora Sanitarnego

Drodzy Rodzice przekazujemy poniżej przekazujemy informacje Głównego Inspektora Sanitarnego bardzo prosimy o zapoznanie się z nią:

“INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH
(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 27.02.2020 r.

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:
– bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
– lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.
b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:
– bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną
– lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2
to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą
z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.”
źródło: https://gis.gov.pl/…/informacja-glownego-inspektora-sanita…/

Zebranie dla rodziców dzieci ze Żłobka Małe Omnibuski przy ul. Kwiatkowskiego

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w czwartek (16.01.2020) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci ze żłobka.
“Małe Omnibuski” przy ul. Kwiatkowskiego 1/1.
Serdecznie zapraszamy.

 
 
Zebranie rodziców dzieci będących uczestnikami projektu „Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie”

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w środę (15.01.2020) o godz. 17:00 odbędzie się zebranie dla rodziców przedszkolaków “Małych Omnibusków” przy ul. Kwiatkowskiego 1/1.
Serdecznie zapraszamy.

 
 
Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie”

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA TRWA ‼️‼️
Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do projektu „Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie” RPZP.08.01.00-32-K039/1
Rekrutacja będzie miała charakter ciągły aż do wyczerpania wolnych miejsc!
Celem projektu jest zwiększenie o 40 liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Mieście Szczecin do 31.08. 2020 r.
 
Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym – od 2,5 roku życia do 6 lat – zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego do nowo otwartego przedszkola!
W szczególności zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności!
 
Czesne: 0,00 zł przez maksymalnie 12 miesięcy
Opłata za wyżywienie: 230,00 zł miesięcznie
 
Zapewniamy:
-Edukację zgodną z założeniami Edukacji Daltońskiej
-Język angielski
-Gimnastykę korekcyjną
-Rytmikę
-Indywidualne zajęcia z logopedą
-Zajęcia z Integracji Sensorycznej
-Zajęcia na Małej Siłowni
-Wycieczki tematyczne
Dla dzieci z niepełnosprawnościami – nauczyciel wspomagający
Wspólne zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców
 
Rekrutacja do projektu:
biuro@omnibuski.pl ; tel. 668-704-517
 
Rekrutacja do projektu:
BIURO PROJEKTÓW C.E. “OMNIBUS”
ul. Brodnicka 10 (wejście w prawym skrzydle budynku)
71-044 Szczecin
biuro@omnibuski.pl ; tel. 668-704-517
 
Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy do projektu „Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie” na:
www.szkolyomnibus.pl (zakładka projektu unijne)
Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Sieć Żłobków Małe Omnibuski - 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do projektu “Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”.
Rekrutacja będzie miała charakter ciągły aż do wyczerpania wolnych miejsc!
Przypominamy, że ogółem w projekcie może uczestniczyć 96 kobiet ze Szczecina, Stargardu i Gminy Kołbaskowo, które chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka, a które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające łącznie następujące kryteria:
*zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin/Stargard/Gm. Kołbaskowo województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
*posiadające status:
osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
lub osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo w tym osoby na urlopie wychowawczym
 
Rekrutacja do projektu:
BIURO PROJEKTÓW C.E. “OMNIBUS”
ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin
biuro@omnibuski.pl ; tel. 668 704 517
 
Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy do projektu Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  na:  www.szkolyomnibus.pl (zakładka projektu unijne)
Lista osób przyjętych do projektu „Sieć Żłobków Małe Omnibuski - 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”

Szanowni Państwo,

W zakładce Projekty publikujemy listę osób przyjętych do projektu Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Z uwagi na ochronę danych osobowych, każdej uczestniczce został nadany identyfikator składający się z: imienia, pierwszej litery nazwiska oraz trzech ostatnich cyfr z numeru PESEL.

Jednocześnie przypominamy, że kandydatka w dniu przyjęcia dziecka do żłobka co jest równoznaczne z przyjęciem do projektu musi posiadać status uprawiający ją do udziału w projekcie, o którym mowa w § 3 ust. 2 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Utrata statusu uprawiającego mnie do udziału w projekcie, o którym mowa w § 3 ust. 2 REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE przed rozpoczęciem udziału w projekcie (przed uruchomieniem żłobka/ objęciem dziecka opieką w żłobku) oznacza brak możliwości udziału w projekcie, pomimo, że w momencie składania formularza rekrutacyjnego status był uprawniający do udziału w projekcie.  Jednocześnie informujemy, że status kandydatki może ulec zmianie na inny uprawniający ją do udziału w projekcie. Najczęstsze przypadku zmiany statusu kandydatki to np. zmiana statusu osoby pracującej na bierną zawodowo w przypadku gdy kandydatce zakończył się urlop rodzicielski i rozpoczęła urlop wychowawczy lub gdy osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP została wykreślona z ewidencji urzędu pracy i jest w dalszym ciągu osobą bezrobotna, niezarejestrowaną w PUP.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany statusu kandydatki prosimy o niezwłoczne poinformowanie pracowników zespołu projektowego o tym fakcie.

Zabawy na powietrzu

Poranne zabawy na podwórku 🙂

Rozcieranki 🙂

Rozcieranka plastelina i piękne obrazki wiosenne 🙂

Realizacja projektu Sieć Żłobków Małe Omnibuski - 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.11.2018 r. realizuje projekt Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, RPZP.06.06.00-32-K017/18.

 

W ramach projektu zostaną utworzone dwa żłobki: w Szczecinie na 64 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w Stargardzie na 32 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są kobiety, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające następujące kryteria:

 1. wiek powyżej 18 lat,
 2. zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin/ Gminy Miasto Stargard/ Gminy Kołbaskowo województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 3. posiadające status:
 4. osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Finansowanie opieki rozpoczyna się z dniem powrotu do pracy opiekuna dziecka do lat 3. 

 1. osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.
 2. dostarczenie kompletu dokumentów.

Więcej informacji już wkrótce.

21 czerwca placówki zamknięte

Drodzy Rodzice.
Informujemy, że 21 czerwca 2019r. (piątek) zgodnie z kalendarzem organizacyjnym nasze placówki będą nieczynne. Widzimy się 24 czerwca (w poniedziałek) 🙂

Zabawy z chustą animacyjną

Zabawy Motylków z chustą animacyjną 🙂

Zajęcia plastyczne

Papier, klej i farby  – to są nasze dzisiejsze skarby
Na kartkę naklejamy robaka i przybijamy pieczątkę z ziemniaka
Powstaje oto motylek  doskonały, cały farbami…. umalowany
Mróweczki – nasi mali artyści 🙂

Samodzielnie wykonujemy piasek

Babko, babko udaj się! ….. pogoda dziś nas nie rozpieszcza tak więc sala Pszczólek 🙂 zamieniła się w małą piaskownice z samodzielnie wykonanym piaskiem 🙂 Zabawa była super – zobaczcie sami

Uczymy się przez doświadczenia

Chociaż za oknem chlapa to u Motylków 🙂 jest super zabawa 🙂 Uczymy się przez doświadczenia 🙂

Sensoplastyka

Zajęcia z sensoplastyki u Mrówek, wyrabianie różnych mas i struktur z produktów codziennego użytku 🙂

Rozdmuchane farbki

“Rozdmuchane farbki ” czyli alternatywne malowanie, a zarazem doskonałe ćwiczenie logopedyczne poprawiające artykulację Pszczółek 🙂


Butelki sensoryczne

Za nami szalony manualnie dzień pełen kolorów i brokatu.
Motylki stworzyły własne butelki sensoryczne 🙂

Mali chemicy

Pszczółki zamieniły się w małych chemików. Podczas zajęć badaliśmy właściwości cieczy i choć brzmi poważnie to nic innego jak świetna zabawa … co widać po minach naszych naukowców.

2 maja placówki są nieczynne

Drodzy Rodzice!
Przypominamy, iż 2 maja 2019 r. nasze placówki są nieczynne zgodnie z kalendarzem organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019.

Dostarczenie zaświadczeń o zatrudnieniu

Drogie Mamy – Uczestniczki Projektu „Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie”

Przypominamy, że do 06.05.2019 r. macie Panie obowiązek dostarczenia zaświadczenie o zatrudnieniu, które powinno jednoznacznie informować, że Uczestniczka Projektu jest osobą pracującą na dzień 30.04.2019 r.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Dekorowanie pisanek

Aby świątecznej tradycji stało się zadość, na deser zostawiliśmy malowanie i dekorowanie pisanek Wielkanocnych 🙂
Malutki baranek ma złote różki,
Pilnuje pisanek na trawce z rzeżuszki,
Gdy nikt nie widzi chorągiewką buja i cicho beczy Wesołego Alleluja!

Wielkanocne kurki

Wesołych świąt, mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te święta będą jak bajka 🙂
A tak dziś w świątecznym nastroju powstawały wielkanocne kurki.

Nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020 w placówce przy ul. Zdrojowej

Drodzy Rodzice naszych żłobkowiczów oraz przedszkolaków,
Ruszył nabór dzieci na rok szkolny 2019/2020 w placówce ul. Zdrojowa 23-25. Podpisywanie umów odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

-8-18 Marca 2019 – przyjmowanie umów kontynuacji od rodziców dzieci już uczęszczających do naszej placówki (umowy dostępne są opiekunek i nauczycieli na grupach, w razie potrzeby spotkania prosimy o prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania tel. 668 704 517 lub mailowo biuro@omnibuski.pl )

-19-30 Marca 2019 – przyjmowanie umów od rodziców dzieci spoza naszej placówki, obowiązuje bezzwrotna opłata rekrutacyjna w wysokości
* żłobek – 500 zł opłata wpisowa, czesne 990 zł / miesiąc (w tym pełne wyżywienie)
* przedszkole 500 zł opłata wpisowa, czesne 590 zł /miesiąc (w tym pełne wyżywienie)

Nowych rodziców i ich pociechy zapraszamy na obejrzenie placówki przed podpisaniem umowy (prosimy o wcześniejsze umówienie terminu spotkania tel. 668 704 517 lub mailowo biuro@omnibuski.pl ).

Zapraszamy!

Dzień małej Kobietki

Świętujemy dzień małej Kobietki 🙂

Przywołujemy wiosnę

Przywołujemy wiosnę! 🙂  Motylki namalowały kolorowe tulipany widelcami 🙂

Dzień Pączka

Sówki świętowały tłusty czwartek ….. Zajadały pyszne pączki  i oczywiście wykonały piękna pracę plastyczną 🙂

Dzień Pączka

Słodkie pączusie z pysznym nadzieniem 🙂 to idealny przepis na udany czwartkowy dzień 🙂

Dzień Pączka

Witamy w Tłusty Czwartek? Ile pączków już zjedliście ?
Zobaczcie jak Dzień Pączka mija u Motylków  Jest słodko i wesoło 🙂

Dzień Dinozaura

Dawno dawno temu … około 66 milionów lat temu żyły Omnibuskowe Dinozaury 🙂 były bardzooo głodne zabawy i ciągłych przygód ….

Łapiemy promyczki słońca

Zabawy Pszczółek i Mrówek na powietrzu.

Zimowy krajobraz

Zimowy krajobraz w ich wykonaniu Motylków 🙂
Nasi mali artyści rozwijają swoje talenty 🙂

Walentynki

Czerwono nam – czyli walentynek ciąg dalszy   🙂

Zapraszamy na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dziecku i niemowlęciu

Drodzy Rodzice jeśli chcielibyście w towarzystwie specjalistów przypomnieć sobie wiedzę z zakresu pierwszej pomocy dziecku zapraszamy na jednodniowe szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dziecku i niemowlęciu, które odbędzie się 20 lutego 2019 r. od godz. 16.00 do godz. 20.00 w Szczecinie.

W programie:
-Aspekty prawne i moralne udzielania pierwszej pomocy;
-Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
-Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku i niemowlęciu;
-Ćwiczenia praktyczne

Cena : 70 ZŁ/1 OS.
Cena zawiera uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie MEN o ukończeniu szkolenia.

Zapisy na: szkolenia@szkolyomnibus.pl (proszę podać imię i nazwisko, nazwę szkolenia, numer telefonu)

ZAPISY TRWAJĄ DO 11 LUTEGO 2019R. !

Serdecznie zapraszamy!

Biedronki pracują z Froebelem

Biedronki utrwalają nazwy miesięcy oraz przy wykorzystaniu Daru nr 1 uczą się współpracować 🙂

Twórcze zabawy Omnibusków

Nasypujemy, przesiewamy, przerzucamy, wysypujemy = świetnie się bawimy 🙂

Malujemy na szkle

Czy rysować możemy tylko na kartkach? Nie u Sówek 🙂
Sówki malowały na szkle a wykorzystały do tego odpowiednie kredki i szybę 🙂

Malujemy kredą

Mali Artyści poznali technikę malowania kredą tablicową 🙂

Zabawy z makaronem

Na straganie w dzień targowy 🙂
Mróweczki i Pszczółki zamieniły się w klientów i kupców.

Zabawy z makaronem

Zajęcia sensoplastyki – zabawy Pszczółek i Mrówek z makaronem 🙂 Fantastyczna zabawa 🙂

Bal Karnawałowy

Małe Omnibuski zamieniły sie w bajkowych ulubieńców 🙂

Bal Karnawałowy

W Omnibuskach karnawał w pełni To czas niezwykle atrakcyjny dla dzieci, była wesoła zabawa przebierańców i smaczny poczęstunek Dzień pełen wrażeń pomału dobiega końca 🙂

Omnibuskowy Bal Karnawałowy

Od rana w naszych placówkach panuje karnawałowa atmosfera 
Zapraszamy dziś wszystkie dzieci na bal karnawałowy

 
Omnibuskowy Bal Karnawałowy

Drodzy Rodzice!

W dniu 11 stycznia 2019 (piątek) w naszej placówce odbędzie się Omnibuskowy Bal Karnawałowy.
Prosimy, aby w tym dniu wszystkie dzieci miały swój strój karnawałowy (tematyka dowolna).
Prosimy o przyprowadzanie dzieci do sal już przebranych.

Będzie świetna zabawa

 
Przedszkoliada

Drodzy Rodzice – Grupa Biedronek (PRZEDSZKOLE)!

Zapraszamy do udziału w Największym Cyklu Imprez Sportowych w Europie dla Przedszkolaków Przedszkoliada.pl Pomorze Zachodnie

Już 12 stycznia (sobota) widzimy się w na hali sportowej Netto Arena ul. Szafera, Szczecin.

Szczegóły organizacyjne i zgłaszanie swojej obecności u p. Marty (grupa Biedronki)

 
Śnieżne zajęcia sensoryczne

Do Mróweczek i Pszczółek przyszła zima biała, śniegu na zajęciach sensorycznych dzieciom nasypała.

Wesołych Świąt !

Szkolimy się dla Was

Omnibuskowe Ciocie podczas dzisiejszego szkolenia Najważniejsze jest to, by wprowadzić zdobytą wiedzę i umiejętności w życie!
Szkolimy się dla Was

 

Pszczółki malują ozdoby choinkowe

Ostatnio pszczółki wykonały ozdoby choinkowe z masy solnej a dziś pięknie je pomalowały i ozdobiły brokatem 🙂 Wykonane przez dzieci ozdoby będą wyglądały pięknie na choinkach 🙂

27-28 grudzień Żłobek Omnibuski przy ul. Potulickiej będzie nieczynny

Szanowni Rodzice,

W związku informacją przekazaną przez firmę dostarczającą posiłki dla dzieci do placówki informujemy, iż w dniach 27.12.2018 r. oraz 28.12.2018 r. placówka przy ul. Potulickiej 20C/U1 będzie nieczynna.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem pracy placówki w dniu 24.12.2018 r. żłobek będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy i prosimy o zapewnienie w tych dniach opieki nad dziećmi we własnym zakresie.

Pszczółki - ozdoby na choinkę

Pszczółki samodzielnie przygotowały masę solną z której formowały przeróżne zwierzątka, a na końcu wspólnie z Ciocią wykonały śliczne ozdoby na choinkę.
Było przy tym mnóstwo zabawy 🙂

 

Motylki - zajęcia z plasteliną

Zajęcia manualne na materiale jakim jest plastelina pobudzają dziecięcą wyobraźnię – dziś pierwsze “spotkanie” z plasteliną miały Motylki 🙂

 

Święty Mikołaj już jest w Omnibuskach!

Już jest!!! 🙂
Długo wyczekiwany gość – Święty Mikołaj już jest w Omnibuskach!

Wyjście Biedronek do Teatru Lalek Pleciuga

Drodzy Rodzice Biedronek

Dnia 10.12.2018 organizujemy wyjście do Teatru Lalek Pleciuga dla dzieci z grupy Biedronek.
Koszt przedstawienia to 19 zł + transport (bus) 11 zł = 30zł.
Pieniądze zbierają Ciocie do piątku 07.12.2018.
Wyjście do Pleciugi jest w Poniedziałek 10.12.2018r. o godz. 8:00 – wyjątkowo w związku z wyjściem uprzejmie prosimy o podanie śniadanka dzieciom domku.

Rekrutacja do Żłobka Małe Omnibuski na 2019 r.

Wolne miejsca od września 2019 w Żłobku Małe Omnibuski przy ul. Zdrojowej 23-25 (Osiedle Arkońskie) Szczecin.


Żłobek “Małe Omnibuski” usytuowany jest w zacisznym zakątku Szczecina, na pełnym zieleni, pięknym osiedlu Arkońskim. Tworzymy doskonałe warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, zapewniając najwyższą jakość opieki i poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy dzieci od 1 do 3 lat.

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną i sympatyczną kadrę
– indywidualne podejście do każdego dziecka – nieliczne grupy
– certyfikowane wyposażenie
– zdrowe, zbilansowane posiłki i diety
– bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie żłobka
– szeroką ofertę edukacyjną
– aktywne wspomaganie rozwoju
– bogatą ofertę dydaktyczną
– zajęcie dodatkowe w cenie (dogoterapia, j. angielski, rytmika)
– rodzinną atmosferę
– własny plac zabaw obok placówki oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci

Opłata czesnego: żłobek – 990 zł miesiąc (wyżywienie zawarte w cenie czesnego).

Możliwość późniejszych kontynuacji przygody z “Małymi Omnibuskami” w prowadzonym przez nas przedszkolu w tym samym miejscu

Prosimy o kontakt telefoniczny tel. 668 70 45 17 lub mailowy biuro@omnibuski.pl
www.omnibuski.pl

Andrzejkowy Bal dżungli

Doskonale bawiły się zwierzątka z dżungli w Omnibuskach na Andrzejkach 🙂

Andrzejki u Sówek

Sówki spędziły magiczny dzień z okazji andrzejek – przelewały z Ciocią wosk 🙂

Zabawa cieni w Misiach

Zabawa cieni to ogromna frajda 🙂 Misie bawiły się doskonale
Dzieci wykonały także magiczne różdżki, którymi zaczarowały dzisiejszy dzień 🙂

Sensoplastyczne wróżby w Biedronkach

Dzisiejszy cały dzień to były prawdziwe czary i magia : począwszy od doświadczenia z Panią Przyrodą pt. Powietrze a kończąc na zabawach i wróżbach sensoplastycznych 🙂

Mróweczki na ryneczku dżungli

Ryneczek dżungli przedstawia: potrawka z ananasa,w sosie pomarańczowym z domieszką cytryny – poszerzamy kulinarne horyzonty. Nawet jakiś krokodyl wyczuł smakołyki i nas odwiedził 🙂

Zabawy Sówek z piankoliną

Sówki świetnie bawiły się piankoliną.

Twórcze melodie Biedronek

Światowy Dzień Pluszowego Misia u Biedronek

Twórcze melodie Biedronek

W grupie Biedronek królowały różne dźwięki i można było usłyszeć twórcze melodie naszych Małych Omnibusków 🙂

 

Kotki w wykonaniu Pszczółek

Pszczółki podczas zajęć plastycznych wykonały piękne kotki

 

Dzień Misia

Słuchając piosenek Misia i Margolci dzieci odwiedziły Misie i powstały Misie wykonane przez nasze kochane Omnibuski 🙂

 

Pszczółki pokonywały dziś tor przeszkód

Pszczółki pokonywały dziś tor przeszkód sprawiło im to wiele radości 🙂

 

Zabawy Motylków

Zabawy Motylków z bańkami mydlanymi 🙂

 

Flaga w wykonaniu Pszczółek

Pszczółki z Ciocią Elwirą wykonały swoją pierwszą, wspólną pracę plastyczną – wkleiły flagę naszego kraju 🙂

 

12 listopada nasze placówki będą nieczynne

Drodzy Rodzice.
W związku z ustawą o święcie narodowym, poniedziałek -12 listopada – jest dniem wolnym od zajęć.
Informujemy, że w tym dniu nasze placówki będą nieczynne.
Czekamy na Was 13 listopada we wtorek

Adaptacja z wykorzystaniem Magicznego Dywanu

Za sprawą specjalnego pakietu animacji skierowanego do najmłodszych bawiliśmy się na podłodze, skacząc, biegając, dotykając Magicznego Dywanu Graliśmy w piłkę, łapaliśmy balony i kolorowe piłeczki, zbieraliśmy liście 🙂

Urodziny u Sówek

Sówki świętowały urodziny Oliwki i Serweryna 🙂

Pierwsze prace plastyczne Omnibusków

Podczas adaptacji w Żłobku Omnibuski dzieci wraz z rodzicami wykonały swoje pierwsze prace plastyczne 🙂

Pierwsze dni adaptacji w Żłobku Omnibuski

Pierwsze dni adaptacji w Żłobku Omnibuski za nami.
Dzieci wspólnie z rodzicami pomalowały swój żłobek 🙂

Żłobek Omnibuski jest już otwarty

Żłobek Omnibuski jest już otwarty 🙂 trwają adaptacje naszych małych Omnibusków 🙂
Zapraszamy serdecznie, mamy jeszcze kilka wolnych miejsc.

Wspólna praca Żabek

Jesienna, piękna, wspólna praca Żabek “idzie, idzie Jeż….”

Korzystamy z pięknej pogody

Piękna pogoda zachęca Małe Omnibuski do spacerów i zabaw na powietrzu 🙂

Dzień z kolorem pomarańczowym w Misiach

Misie poznawały kolor pomarańczowy a następnie dzieci wspólnie wykonały pracę plastyczną 🙂
Więcej zdjęć oczywiście w galerii.

Sensoplastyka w Biedronkach

Sensoplastyka w Biedronkach, zabawy balonami i malowanie buziek.
Dzieci bawiły się doskonale 🙂 a jak wiadomo brudne dziecko to szczęśliwe dziecko 🙂
Więcej zdjęć oczywiście w galerii.

Dzień Chłopaka w Sówkach

Sówki świętowały dzień chłopaka 🙂
Wszystkie Sówkowe dziewczyny oraz ciocie życzą Wam chłopcy dużo uśmiechu i radości 🙂
Więcej zdjęć oczywiście w galerii.

Testujemy nowy

Spacer to przede wszystkim solidna dawka tlenu i jak widać również spora dawka doskonałego humoru 🙂 Dotleniony organizm dobrze funkcjonuje, mózg lepiej się rozwija a na buzi pojawiają się zdrowe rumieńce 🙂 Roześmiane Sówki podróżują nowym wózkiem 🙂
Więcej zdjęć oczywiście w galerii.

Pasowanie na Misia
Dzisiaj w naszej placówce jest bardzo uroczyście 🙂 Nasze pociechy oficjalnie zostały Misiami 🙂 Pasowanie na Misia 28.09.2018 r.
Zapraszamy do fotorelacji, którą znajdziecie w galerii.
Pasowanie na Sówkę
Nasze dzieci z grupy Sówek zostały dziś oficjalnie Sòwkami 🙂
Zapraszamy do fotorelacji, którą znajdziecie w galerii.
Odwołanie dni adaptacyjnych w Żłobku Omnibuski

Informujemy o odwołaniu dni adaptacyjnych w Żłobku Omnibuski.
Dni adaptacyjne miały odbyć się w 28.09, 01.10 i 02.10.2018r. 

Za niedogodności przepraszamy.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 668-704-517 lub mailowy biuro@omnibuski.pl

Wydawanie zaświadczeń

Drodzy Rodzice
w celu otrzymania ze żłobka
zaświadczenia  (lub jakiegokolwiek innego dokumentu, pisma) należy zgłosić ten fakt na e-mail:  biuro@omnibuski.pl  lub SMS-em na numer tel. 668-704-517

W informacji wysłanej mailem lub SMSem prosimy abyście wpisali Państwo: cel wydania zaświadczenia (np. w celu przedłożenia w zakładzie pracy, zaszczepienia na ospę, okazania w sądzie) i imię i nazwisko dziecka, którego dokument ma dotyczyć.

Zaświadczenia będą wydawane w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji e-mailem lub SMSem.

Dni adaptacyjne w Żłobku Omnibuski

Informujemy, że w dniach 28.09, 01.10 i 02.10 odbędą się dni adaptacyjne w Żłobku Omnibuski przy ul.Potulickiej , na które serdecznie zapraszamy Uczestniczki Projektu – Mamy wraz z dzieckiem.

Plan adaptacji:
1. Przywitanie się z dziećmi i rodzicami.
2. Oprowadzenie rodziców wraz z dziećmi po placówce.
3. Przedstawienie się “Cioć” – wychowawców grup.
4. Swobodne zabawy dzieci z rodzicami przy dźwiękach muzyki tematycznej w tle.
5. Zabawy dywanowo-podłogowe przy muzyce.
6. Pożegnanie z dziećmi i rodzicami.

Bardzo prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę zarówno dla siebie jak i dla dziecka.

Dni adaptacyjne będą odbywały się w dniach 28.09, 01.10 i 02.10 w godzinach od 9:00 do 12:00 w podziale na grupy: Motylki, Mróweczki, Pszczółki.
W przyszłym tygodniu otrzymają Panie informacje do jakiej grupy (ze względu na wiek) zostało przypisane dziecko i na którą godzinę dokładnie będzie adaptacja grupy Pani dziecka.

Serdecznie zapraszamy.

Panie, które nie potwierdziły jeszcze swojej obecności na dniach adaptacyjnych serdecznie prosimy o SMS z informacja na numer tel.668-704-517.

ROZEZNANIE RYNKU na dostawę wyposażenia do Żłobka Omnibuski w Szczecinie z dn. 05.09.2018.

ROZEZNANIE RYNKU

na dostawę wyposażenia do Żłobka Omnibuski w Szczecinie z dn. 05.09.2018.

CENTRUM EDUKACYJNE OMNIBUS DOROTA WASIŁEK-WOJCIECHOWSKA, KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA zaprasza do złożenia WYCENY na wykonanie przedmiotu niniejszego rozeznania rynku  

Niniejsze rozeznanie jest przeprowadzone w trybie Rozeznania rynku zgodnie z pkt 6.5.1 ujętego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

1.ZAPYTUJĄCY

 

Zamawiający/ zapytujący:

Nazwa

CENTRUM EDUKACYJNE OMNIBUS DOROTA WASIŁEK-WOJCIECHOWSKA, KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA

Forma prawna

mikroprzedsiębiorstwo

Numer REGON

321465510

Numer NIP

8542404979

 

Dane teleadresowe Zamawiającego:

Adres do korespondencji

Brodnicka 10, 71-044 Szczecin

E-mail

biuro@szkolyomnibus.pl

Tel.

662-380-915

Godziny pracy

9.00-17.00

Osoba do kontaktu (przedstawiciel Zamawiającego)

Dorota Wasiłek – Wojciechowska

Tel. 662-380-915

2.SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ROZEZNANIA RYNKU (ZAMÓWIENIA)

L.p.

Przedmiot

Opis przedmiotu (specyfikacja)

1.

Opis Projektu

Zamówienie ma zostać wykonane na potrzeby realizacji Projektu RPZP.06.06.00-32-K007/17 Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014/2020.

2.

/Zwięzłe określenie przedmiotu zamówienia/

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia do  Żłobka Omnibuski w Szczecinie.

Wszystkie produkty musza być fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane.

W skład wyposażenia wchodzą:

·         Zestaw mebli do sali żłobkowej

·         Stół + 6 krzesełek

·         Leżaczki z materacami dla starszych dzieci

·         Łóżeczko do spania z materacem dla małych dzieci

·         Pościel dla dzieci

·         Zagroda / kojec

·         Szatnia i drzwi do szatni (1 szatnia-6 miejsc)

·         Krzesełko do karmienia

·         Komoda z przewijakiem

Produkt

Ilość

Zestaw mebli do sali żłobkowej

Meble wykonane z płyty laminowanej / drewna w tonacji biel/ szarość jasna, uzupełnione kolorowymi detalami wykonanymi z kolorowej płyty MDF/laminowanej lub koszami z tworzywa/ materiału

Regał nr 1:

Wymiary:

Wysokość mebla (cm):  pomiędzy 170 a 190 [cm]

Głębokość mebla (cm): pomiędzy 35 a 45 [cm]

Szerokość mebla (cm): pomiędzy 150 a 190 [cm]

Co najmniej 4 szuflady

Co najmniej 4 zamykane szafki

Wolna przestrzeń do przechowywania pomocy dydaktycznych

Dodatkowe kosze z tworzyw/materiałów w różnych kolorach min. 6 sztuk

Regał nr 2:

Wymiary:

Wysokość mebla (cm):  pomiędzy 120 a 150 [cm]

Głębokość mebla (cm): pomiędzy 30 a 45 [cm]

Szerokość mebla (cm): pomiędzy 65 a 85 [cm]

Co najmniej 2 szuflady

Co najmniej 2 zamykane szafki

Wolna przestrzeń do przechowywania pomocy dydaktycznych

Dodatkowe kosze z tworzyw/materiałów w różnych kolorach min. 2 sztuki

3 komplety

Stół + 6 krzesełek

·         Stół prostokątny z kolorowym obrzeżem, 1 szt.

·         Krzesełko 6 szt.

32 krzesełek z siedziskiem na wysokości ok. 20 cm od podłogi,

16 krzesełek  z siedziskiem na wysokości ok. 26 cm od podłogi.

Krzesełka powinny być dopasowane do stolików przeznaczonych do serwowania posiłków, dla dzieci do 3 lat.

8 kompletów

Leżaczki z materacami dla starszych dzieci

Leżaczek do spania wym. 132,5 x 59 x 12 cm wraz z dopasowanymi materacem, pokryte wytrzymałą siateczką przepuszczająca powietrze. Specjalne brzegi łóżeczka/leżaczka stanowią jednocześnie jego nogi i pozwalają układać leżaczek jeden na drugim wraz z pokrowcem

16 sztuk

Łóżeczko do spania z materacem dla małych dzieci

Łóżeczko do spania, pokryte tkaniną łatwą do utrzymania w czystości, wyposażone w materacyk, z lekkiego tworzywa, które bez problemu można przenieść.

Wymiary:

• wym.  pomiędzy 130- 145 cm x pomiędzy 65  – 75 cm x pomiędzy 20-30 cm

• głębokość nie więcej niż 17cm

Materac dopasowany wymiarami do łóżeczka.

Dla dzieci do 18 m. ż.

Łóżeczka umożliwiające ich piętrzenie (np. po 8-10 sztuk, w pionie)

32 sztuki

Pościel dla dzieci

Komplet pościeli to śpiworek i poduszka.

Śpiworek obszyty bawełnianą powłoczką na delikatnym polarze z poduszką dla maluchów.

Wymiary śpiworka od 100 cm do 105 cm na od 65 do 70 cm

Wymiary poduszki od 30 do 40 com na 20 do 30 cm

Różne wzory, kolory

48 kompletów

Zagroda / kojec

Kojec z drewna, z pięciostopniową regulacją wysokości dna i trzema wyjmowanymi szczeblami. W komplecie materac na twardym podłożu, pokryty folią PCV.

wym. wewn. 100 x 96 x 71 cm

2 sztuki

Szatnia i drzwi do szatni (1 szatnia-6 miejsc)

Szatnie dla 6 osób, wykonane z płyty laminowanej w tonacji białej/ szarej. Metalowe haczyki w komplecie.

Drzwiczki, w komplecie, różne kolory.

 wys. siedziska 30-35 cm

 wys. półki na buty 20 cm

8 kompletów

Krzesełko do karmienia

Krzesło do karmienia z uprzężą 5-punktową. Taca z uchwytem na kubek wykonana z tworzywa sztucznego. Metalowy stelaż, tapicerka wykonana z PCV.

Składanie krzesełka oparte na prostym i intuicyjnym mechanizmie. od 0 do 3 lat

16 sztuk

Komoda z przewijakiem

Komoda z płyty laminowanej/ drewna w odcieniach bieli/ szarości wraz z przewijakiem z płyty laminowanej/ drewna w odcieniach bieli/ szarości,  z burtami zabezpieczającymi oraz wkładem (tapicerka z PCV).

2 sztuki

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedpłaty zamówienia na podstawie FV PROFORMA lub FV ZALICZKA. Wysokość przedpłaty (zaliczki) może sięgać 100% wartości zamówienia.

Całkowita cena brutto obejmuje koszty transportu i dostawy towaru do Żłobka Omnibuski Osiedle Pionierów, ul. Potulicka, Szczecin.

Termin dostawy: jak najszybciej.

3.WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW (OFERENTÓW)

3.1

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności  niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

3.2

Wymagania od wykonawcy

Posiada zdolność organizacyjną oraz ekonomiczna do realizacji niniejszego zamówienia.

3.3

W rozeznaniu rynku nie mogą brać udziału:

a)       Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zapytującemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie wobec Zapytującego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;

b)    Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zapytującym pomimo wyboru ich oferty;

c)    Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń, bądź znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia

3.4

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Umowa poza istotnymi elementami umowy może zawierać inne klauzule, w tym w szczególności zabezpieczające prawidłowe wykonanie umowy i dobro Projektu, w szczególności m.in. dotyczące obowiązku zachowania poufności, przekazania bez dodatkowego wynagrodzenia powstałych praw autorskich, możliwości odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez Zapytującego w przypadku naruszenia umowy (w tym w przypadku zastrzeżeń co do jakości i terminów realizacji elementów zamówienia),  kary umowne (co najmniej do wysokości umówionego wynagrodzenia) lub inne ogólnie przyjęte (w profesjonalnym obrocie)  zabezpieczenia należytej współpracy i prawidłowego wykonania umowy, z uwzględnieniem uwarunkowań Projektu. Do czasu podpisania umowy Zapytujący nie jest związany ofertą Wykonawcy.

3.5

Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zapytującego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Wykonawcy z inicjatywy Zapytującego lub na prośbę Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z treścią rozeznania rynku i złożonej oferty, postanowieniami umowy, a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków UE – w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ramach Projektu.

3.6

Zapytujący oraz Oferenci zachowają poufność danych i informacji przekazywanych na etapie niniejszego zapytania oraz realizacji umowy. W przypadku gdy przekazywane dane lub informacje będą stanowiły tajemnice przedsiębiorstwa Oferenta, Oferent powinien wyraźnie zaznaczyć charakter i  zakres tych danych i informacji.  

3.7

Powyższe wymagania na etapie wyboru Wykonawcy będą weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 1.

3.8

Zapytujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Oferent/wykonawca spełnia wymagania opisane w pkt od 3.1 do 3.1 niniejszego punktu, zarówno przed wyborem wykonawcy jak i po jego wyborze.

4.KRYTERIA WYBORU OFERTY

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Oferenta Zapytujący dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Kryterium

Waga

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

1. Cena

100 %

1.    Cena to Łączna cena za jedna godzinę usługi – wynagrodzenie Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania, w tym wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym i inne (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami). Wynagrodzenie (cena) nie będzie podlegało podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zapytujący w treści niniejszego zapytania lub w trakcie realizacji przedmiotu zapytania (w formie pisemnej).

2.    Ocena kryterium zgodnie z wzorem: cena oferty najkorzystniejszej / cena oferowana x 100

3.    Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.

5.ODPOWIEDZI NA ROZEZNANIA – WYCENY – TERMIN. INFORMACJA O WYBORZE

Odpowiedź na niniejsze Rozeznanie rynku uprzejmie prosimy przesyłać do Zapytującego drogą elektroniczną na adres e-mail Zapytującego bądź złożyć osobiście w siedzibie Zapytującego do dnia 07.09.2018 do godziny 12.00. Wyceny powinny być ważne co najmniej do dnia 07.10.2018.

Wyceny można złożyć na załączonym formularzu. W razie wątpliwości co do treści Rozeznanie rynku prosimy  kontaktować się z ww. osobą do kontaktu.

Zapytujący  zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z propozycji cenowych, a także rozpisania nowego Rozeznanie rynku, w przypadku braku złożenia wycen, konieczności jego modyfikacji lub uzupełnienia.

Zapytujący zastrzega sobie także, prawo do odrzucenia założonych propozycji cenowych w przypadku nie spełnienia przez nie kryteriów zawartych w Rozeznaniu rynku, a także prawo żądania przedstawienia dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających opisane wyżej wymagania dotyczące przedmiotowych usług.

Załączniki:

Wycena przedmiotu zamówienia – Załącznik 1 rozeznanie rynku meble 05092018

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

WRZESIEŃ 2018

04.09.2018 ZEBRANIE ŻŁOBEK MISIE I SÓWKI

5.09.2018 ZEBRANIE BIEDRONKI I ŻABKI

28.09.2018 PASOWANIE NA OMNIBUSKA

PAŹDZIERNIK 2018

01.10.2018 OMNIBUSKOWY DZIEŃ CHŁOPAKA

12.10.2018 OMNIBUSKOWY DZIEŃ CIOĆ

31.10.2018 OMNIBUSKOWY BAL JESIENI

LISTOPAD 2018

01.11.2018- DZIEŃ WOLNY- ŚWIĘTO

02.11.2018-DZIEŃ WOLNY PLACÓWKA NIECZYNNA

09.11.2018 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

21.11.2018 DZIEŃ MISIA

30.11.2018 OMNIBUSKOWY BAL ANDRZEJKOWY

GRUDZIEŃ 2018

06.12.2018 MIKOŁAJKI

10.12- 14.12.2018 AKCJA „ZWIERZ” ZBIÓRKA (KOCE,KOŁDRY,RĘCZNIKI)

17.12.2018 OMNIBUSKOWE JASEŁKA

24.12.2018-DZIEŃ WOLNY PLACÓWKA NIECZYNNA

25.12-26.12.2018- DNI WOLNE- ŚWIĘTO

27-28.12.2018 –PRACUJEMY

STYCZEŃ 2019

01.01.2019- DZIEŃ WOLNY- ŚWIĘTO

11.01.2019 OMNIBUSKOWY BAL KARNAWAŁOWY

18.01.2019 OMNIBUSKOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

LUTY 2019

14.02.2019 OMNIBUSKOWY BAL WALENTYNKOWY

28.02.2019 OMNIBUSKOWE ŚWIĘTO PĄCZKA

MARZEC 2019

08.03.2019 KOBIETKI MAŁE I DUŻE ŚWIĘTUJĄ DZIEŃ KOBIET

21.03.2019 POWITANIE WIOSNY

27.03.2019 DZIEŃ TEATRU

KWIECIEŃ 2019

08.04-12.04.2019 TYDZIEŃ BEZ ZABAWEK

19.04.2019 DZIEŃ ZIEMI

22.04.2019- WIELKANOC -ŚWIĘTO

MAJ 2019

01.05.2019- DZIEŃ WOLNY- ŚWIĘTO

02.05.2019- DZIEŃ WOLNY PLACÓWKA NIECZYNNA

03.05.2019- DZIEŃ WOLNY- ŚWIĘTO

24.05.2019 DZIEŃ MAMY I TATY

31.05.2019 ŚWIĘTO WSZYSTKICH OMNIBUSKOWYCH DZIECI – DZIEŃ DZIECKA

CZERWIEC 2019

20.06.2019 – DZIEŃ WOLNY- ŚWIĘTO

21.06.2019 – DZIEŃ WOLNY PLACÓWKA NIECZYNNA

LIPIEC 2019- SIERPIEŃ 2019

22.07.2019-04.08.2019 -URLOP – PLACÓWKA NIECZYNNA

15.08.2019- DZIEŃ WOLNY- ŚWIĘTO

Kolor czerwony-oznacza święta wolne ustawowo.

Kolor zielony- oznacza dni w które placówka jest nieczynna, prosimy o zorganizowanie opieki nad swoimi Pociechami.

Ostatnie wolne miejsca do Żłobka Omnibuski

Informujemy, że zgłoszenia w ramach naboru dodatkowego do Żłobka Omnibuski przyjmujemy do wyczerpania puli wolnych miejsc dla kobiet posiadających status osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Żłobek zlokalizowany bedzie przy ulicy Potulickiej 20C/U1.

Kontakt w sprawie rekrutacji do projektu: biuro@omnibuski.pl lub tel. 668 704 517

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej opisanej kopercie w Biurze Projektu przy ul. Brodnickiej 10 (Gumieńce, siedziba Centrum Edukacyjnego Omnibus, budynek Gimnazjum nr 20, wejście boczne w prawym skrzydle szkoły, od godz. 9 do godz. 17) lub w Żłobku Małe Omnibuski przy ul. Zdrojowej 23-25 (os. Arkońskie) od godz. 7 do 17.

Dni adaptacyjne w Przedszkolu

Pierwszy dzień adaptacji Biedronek za nami!P
rzedszkolaki świetnie się bawiły w czasie przedstawienia teatralnego i podczas zabawy z trzema ciociami Martami 🙂

Zebranie z Rodzicami dzieci z placówki przy ul. Zdrojowej

Informujemy,że zostały ustalone terminy zebrań z Rodzicami:
– 4 września godz.16.30 dla grup: Sówki i Misie
– 5 września godz.16.30 dla grup: Biedronki i Żabki
Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy

Dodatkowy nabór do żłobka

Centrum Edukacyjne Omnibus ogłasza dodatkowy nabór do Żłobka Omnibuski!  Ostatnie wolne miejsca dla mam na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich!!!

Zapraszamy kobiety posiadające dzieci do lat 3 spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 18-39 lata,
 • zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadające status osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; UWAGA!!! Na pierwszy dzień udzielenia wsparcia (pierwszy dzień w żłobku) należy przebywać na ww. urlopie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2018.

Panie, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą miały zapewniona opiekę nad dzieckiem do lat 3 w nowoutworzonym żłobku wraz z wyżywieniem, przez okres 12 miesięcy (od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.), koszt miesięcznej, stałej opłaty wnoszonej przez Uczestniczki projektu to jedynie 65 zł miesięcznie za dziecko gdyż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dni Adaptacyjne w Żłobku przy ul. Zdrojowej

Serdecznie zapraszamy na Dni Adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Żłobka przy ul. Zdrojowej, które odbędą się w dniach 29, 30 i 31 sierpnia od godz. 9:30.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 668-70-44-50.

Dni Adaptacyjne w Przedszkolu 28-30 sierpień

Serdecznie zapraszamy na Dni Adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola, które odbędą się w dniach 28, 29 i 30 sierpnia od godz. 9:30.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 668-70-44-30.

Lista rankingowa - projekt

Lista rankingowa projektu rekrutacji do Żłobka Omnibuski dostępna tutaj.

Zmiany w regulaminie rekrutacji

Beneficjent, działając na podstawie paragrafu 9 punkt 2 Regulaminu, ze względu na dużą liczbę chętnych do udziału w projekcie, określił dodatkowe kryteria rekrutacji. 

 W Regulaminie dodano w paragrafie 3 punkt 6 o brzmieniu:

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatki na Uczestniczki Projektu decydować będzie dodatkowo:

a. Kolejność zgłoszeń

b. W przypadku osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – termin zakończenia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego i powrotu do pracy – im bliższy termin powrotu do pracy tym wyższa pozycja na liście rankingowej

c. W przypadku osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dodatkowo przeprowadzona zostanie rozmowa z doradca zawodowym, który oceni stopień w jakim kandydatka jest zmotywowana do powrotu na rynek pracy oraz jakie dotychczas podjęła działania w celu powrotu na rynek pracy – możliwość uzyskania od 0 do 50 pkt.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do Żłobka Małe Omnibuski!

Informujemy, że ogłoszenie listy rankingowej podstawowej i rezerwowej odbędzie się najpóźniej 10.08.2018 r.

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt pn. „Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie”  nr RPZP.06.06.00-32-K007/17, Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Rekrutacja do Żłobka Małe Omnibuski!

Zapraszamy wszystkie mamy dzieci do lat 3 do udziału w rekrutacji do Żłobka Małe Omnubuski, która rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 sierpnia br. Aby wziąć udział w rekrutacji należy spełnić kryteria opisane poniżej.
Panie, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą miały zapewniona opiekę nad dzieckiem do lat 3 w nowoutworzonym żłobku wraz z wyżywieniem, przez okres 12 miesięcy (od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.), koszt miesięcznej, stałej opłaty wnoszonej przez Uczestniczki projektu to jedynie 65 zł miesięcznie za dziecko gdyż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W Projekcie może uczestniczyć 48 kobiet ze Szczecina, które chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub dzieci, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 18-39 lata,
 • zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadające status:
 1. osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

lub

 1. osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest załączenie zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy lub zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające statusu osoby bezrobotnej lub oświadczenie dot. statusu osoby biernej zawodowo.

 • dostarczenie kompletu dokumentów.

W szczególności zapraszamy Panie z niepełnosprawnościami, dla których mamy przeznaczone 5 miejsc.

 

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

 1. kobiety z niepełnosprawnościami – premia punktowa: +20 pkt,
 2. dzieci z niepełnosprawnościami – premia punktowa: +30 pkt,
 3. samotne matki – premia punktowa: +20 pkt,
 4. kobiety z wykształceniem średnim lub niższym – premia punktowa: +10 pkt.

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt pn. „Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie”  nr RPZP.06.06.00-32-K007/17, Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Projekt Żłobek Omnibuski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie, numer wniosku: RPZP.06.06.00-32-K007/17 w ramach Działania 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Co u nas nowego?

Żłobek – zajęcia języka angielskiego u Sówek

Sówki razem z Ciocią Moniką poznają zwierzątka 🙂


Żłobek – Sówki pracują metodą Domana

Nasi milusińscy z czasem odkrywają fakt, że słowa mają znaczenie. Dla dorosłych to oczywiste ale dla dziecka jest to jakby tajemniczy szyfr, który zna razem z dorosłymi. Sówki poprzez czytanie globalne poznają ten szyfr :) a przy okazji zapis literalny słów 🙂 


Dzień dziecka

Zabawa z okazji Dnia Dziecka od samego rana trwa w najlepsze! Nasze placówki odwiedzili klauni z prezentami 🙂 Misiaczki bawią się doskonale! a to jeszcze nie koniec dnia 🙂

Żłobek – słoneczne zabawy

Nasze Sówki doskonale bawiły się na podwórku 🙂


Żłobek – zabawy Sówek na powietrzu

Sówki korzystają z pięknej, majowej pogody bawiąc się na powietrzu 🙂


Przedszkole – majowy spacer

Przedszkolaki podziwiają wiosenną przyrodę spacerując w majowym słonku 🙂


Żłobek – wiosenny spacer Sówek

Dzieci łapią każdy promyk słonka 🙂 Zabawa na powietrzu jest cudowna 🙂


Żłobek – z rzodkiewką w roli głównej

U Sówek rozpoczął się cykl zajęć warzywa wiosenne. Jako pierwsza królowała rzodkiewka prosto z ogródka babci cioci Marty. Dzieciom bardzo smakowała 🙂 Wykonaliśmy również prace plastyczne. Efekty można będzie oglądać w szatni naszych Sówek.
A już za tydzień nowe warzywo 🙂


Żłobek – wesołe zabawy Misiów

Pełne radości Misie podczas zabaw dowolnych z Ciocią 🙂

 


Żłobek – brązowy czwartek

W czwartek Misie i Sówki poznawały kolr brązowy 🙂 więcej zdjęć z zajęć oczywiście w galerii.


Żłobek – Sówki obchodzą urodziny Julka

Sówki miały kolejną wspaniałą okazję do świętowania – tym razem były to urodziny Julka 🙂


Żłobek – Sówki świętują urodziny koleżanki

Świętowanie urodzin to dla dzieci wielkie, ważne i podniosłe wydarzenie 🙂 Na które często czekają z niecierpliwością 🙂 Tym razem urodziny obchodziła Laura, której życzymy samych bajkowych przygód 🙂


Przedszkole – kto Ty jesteś?

Dzieci pamiętają kim są i jaka krew w nich płynie. Na zajęciach poznały flagę, godło Polski, hymn – pozostałe efekty widać na zamieszczonym filmie 🙂  Zapraszamy do podziwiania naszych zdolnych, mądrych, przedszkolnych główek.


Żłobek – różowo-fioletowy dzień u Sówek

U Sówek królował kolor różowy i fioletowy. Dzieci wykonywały prace plastyczne z użyciem tych barw 🙂


Żłobek – papierowy zawrót głowy u Misiów

Czasem zupełnie podstawowe artykuły i przedmioty mogą sprawić wiele frajdy i zapewnić doskonałą zabawę 🙂 Misie do zabawy wykorzystały szary papier – było rewelacyjnie !


Żłobek – przygotowania Sówek do święta flagi

Dzieci rozpoczęły przygotowania do święta flagi 🙂


Przedszkole – pokaz mody z odpadów recyklingowych

Przedszkolaki zaprosiły grupę Sówek na niesamowity pokaz mody. Nasze dzieci doskonale wiedzą, że warto chronić ziemie i być prawdziwym ochroniarzem przyrody.  Fotorelacja z zabawy oczywiście w zakładce GALERIA 🙂


Żłobek – zielony czwartek u Misiów

Tak Misie w towarzystwie koloru zielonego spędzały czwartek 🙂

  

Przedszkole – ekologiczny dzień ziemi

Pogoda nie sprzyjała dlatego nie mogliśmy wyjść posprzątać swiat ale pamiętamy o tym aby wyrzucać śmieci do kosza, segregować odpady, zakręcać krany i szanować zieleń 🙂 Na zajeciach plastycznych dzieci wykonały piękne ekologiczne ludziki – praca pt. ” Coś z niczego – recyklingowe ludziki . ” 🙂

 

Sówki – zielone zajęcia plastyczne

Sówki na zajęciach plastycznych wykonywały prace gdzie motywem przewodnim był kolor zielony 🙂


Sówki – zielony dzień

Kolorowe dni to już tradycja w naszym żłobku – tym razem u Sówek gościł kolor zielony 🙂


Przedszkole – w Papugarni Carmen

Przedszkolaki odwiedziły Papugarnię Carmen. Wycieczka była doskonałą formą obcowania z egzotyczną przyrodą i ptakami z całego świata 🙂 Okazało się, że papuga Riko potrafi nawet mówić i przyniosła dzieciom wiele radości 🙂 
Cała fotorelacja w GALERII 🙂


Wesołych Świąt Wielkanocnych


Misie – czwartkowe zabawy z Tornado

Żłobkowicze uwielbiają czwartkowe zajęcie dogoterapii 🙂


Przedszkole – Szymon czyta Przedszkolakom

Szymon – brat Ali – czytał Przedszkolakom książeczkę o pisankach 🙂
Wszystkich chętnych, którzy dysponują chwilką czasu zapraszamy do wspólnego czytania dzieciom.


Sówki – zabawy z chustą animacyjną

Sówki doskonale bawią się przy pomocy chusty animacyjnej.


Żłobek – prace konkursowe “Wielkanocna ozdoba”

W zakładce GALERIA prezentujemy wszystkie prace konkursowe Misiów i Sówek 🙂


Żłobek – dzień z kolorem żółtym u Sówek

W grupie Sówek dominował dziś kolor żółty 🙂 Dzieci na zajęciach plastycznych malowały wielkanocne kurczaczki 🙂


Żłobek – Sówki ćwiczą koordynację ruchową

Pogoda za oknem mało wiosenna jednak u Sówek nie ma czasu na nudę!
Dzieci samodzielnie ułożyły tor z puzzli po którym mknęły ćwicząc koordynację ruchową 🙂


Przedszkole – poznajemy wielkanocne symbole

W związku z rozstrzygnięciem wielkanocnego konkursu i zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi dzieci poznały symbole Świąt Wielkanocnych i wykonały wielkanocnego zajączka 🙂


Przedszkole – wyniki konkursu na “Najpiękniejsze jajko”

Drodzy Rodzice dziękujemy za zaangażowanie i wykonanie z dziećmi wielkanocnych jaj 🙂 Dziękujemy za wszystkie prace, każda była piękna i wyjątkowa 🙂 Po wspólnej naradzie dzieci zdecydowały, że wszystkie prace zajmą pierwsze miejsce i otrzymają złoty medal 🙂 Każda praca była wykonana inną techniką co świadczy o tym, że można bawić się twórczością . Jeszcze raz gratulujemy. 🙂 🙂


Żłobek – dzień z kolorem czerwonym

W żłobku było czerwono a to za sprawą dnia podczas któego dzieci poznawały  kolor czerwony 🙂 


Żłobek – zajęcia j.angielskiego u Sówek

Sówki pogłębiają tajniki wiedzy związanej z poznawaniem podstaw języka angielskiego podczas zajęć z Ciocią Moniką 🙂


Żłobek – dzień teatru u Misiów

Misie świętowaly dzień teatru bawiąc się doskonale przy wierszach J. Brzechwy czytanych przez Ciocie 🙂


Przedszkole – dzień teatru

Obchodziliśmy Dzień Teatru. Dzieci zamieniły się w aktorów i na scenie prezentowały swoje zdolności aktorskie w oparciu o wiersze Jana Brzechwy 🙂 Urządziliśmy sobie prawdziwy pokaz teatralnej mody 🙂
Teatr towarzyszył nam przez cały dzień 🙂 było cudownie! Cała fotorelacja oczywiście w GALERII – zapraszamy 🙂


Żłobek – Sówki na słoneczku

Kiedy słonko świeci cieszą się dzieci 🙂 Pogoda zachęca do zabawy na powietrzu więc korzystamy 🙂


Przedszkole – na placu zabaw

Przedszkolaki korzystają z pięknej, wiosennej pogody doskonale się przy tym bawiąc 🙂


Żłobek – rytmika

Słoneczny wtorek w Żłobku w towarzystwie dźwięków muzyki 🙂


Przedszkole – marcowe warsztaty

Za nami kolejny warsztaty z cyklu “Otwarte Przedszkole”. Tym razem tematyką nawiązaliśmy do wiosny i zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy rodzicom za przybycie 🙂 i przypominamy o naszym konkursie na “Najpiękniejsze jajko”, który trwa do końca marca. Pierwsze prace już są – jesteście cudowni 🙂 


Żłobek – zabawy Sówek na powietrzu 

Pogoda sprzyja dobrej zabawie 🙂 Sówki na placu zabaw 🙂


Żłobek – żółty dzień u Misiów

Za oknem słonko dlatego Misie poznają kolor żółty 🙂 Nasze najmłodsze pociechy swoimi małymi stópkami wykonały piękny obraz przedstawiający słonko 🙂 


Żłobek – dzień z kolorem żółtym

U Sówek zrobiło się bardzo słonecznie a to za sprawą dnia z kolorem żółtym 🙂


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Sówki doskonale bawią się z Tornado na zajęciach dogoterapii.


Przedszkole – Wycieczka do Muzeum Narodowego

Dzieci przeniosły się do przeszłości w świat afrykańskiej kultury. To był fascynujący dzień pełen niesamowitych wrażeń. Cała fotorelacja z wizyty do Muzeum Narodowego w GALERII.


Żłobek – Misie ozdabiają żabki

W ten wiosenny dzień nasi najmłodsi – Misie zajęły się ozdabianiem żabek 🙂


Żłobek – Sówki witają wiosnę

Sówki pięknie, radośnie i kolorowo powitały wiosnę 🙂


Przedszkole – powitanie wiosny

Zobaczcie jak przedszkolaki witały wiosnę 🙂
W zakładce GALERIA cała fotorelacja 🙂


Żłobek – Sówki przygotowują się do powitania wiosny

Sówki własnoręcznie przygotowywały Marzannę 🙂


Przedszkole – zabawy w parku

Przedszkolaki rozładowują pokłady pozytywnej energii bawiąc się w parku 🙂


Przedszkole – akcje “Samodzielne śniadanka” i “Błysk”

Przedszkolaki ćwiczą czynności samoobsługowe, to znakomity czas aby zmotywować dziecko do działania i pochwalić. Dzieci przygotowują samodzielnie kanapki i pamiętają o zachowaniu czystości. Nasze zuchy to prawdziwi pomocnicy 🙂 Każdego dnia możemy się o tym przekonać zerkając na tablicę dyżurnego, na której widać efekty pracy dzieci i motywujące medale 🙂
Drodzy Rodzice pozwalajcie dzieciom na trochę szaleństwa w kuchni 🙂


Żłobek – Misie gościły p.Policjanta

Misie odwiedził niecodzienny gość – p. Policjant 🙂 Dzieci były bardzo zainteresowane strojem Policjanta, chętnie przymierzały jego czapkę 🙂


Żłobek – piątkowe zabawy dowolne u Sówek

Piątek mija Sówkom w doskonałej atmosferze, świetnie się bawiąc 🙂 


Żłobek – wizyta Pszczelarza 

Dzieci ze Żłobka odwiedził Pszczelarz 🙂 opowiedział dzieciom o pszczołach, swoim zawodzie 🙂 i poczęstował słodkim miodkiem 🙂 więcej zdjęć oczywiście w GALERII 


Przedszkole – urodziny Poli

Dziś świętujemy urodziny jednej z naszych Biedronek – Poli, której życzymy dużo zdrówka, samych radosnych dni i wielu przyjaciół 🙂


Żłobek – dzień z kolorem zielonym u Sówek

U Sówek zielony zawrót głowy 🙂 dzieci poznają kolor zielony 🙂


Przedszkole – wizyta Pszczelarza

Na Zdrojowej zawitał Pszczelarz 🙂 Opowiedział dzieciom gdzie mieszkają pszczoły, jak żyją i jak wytwarzają miód. Poczęstował dzieci prawdziwym miodem z pasieki 🙂
Otrzymaliśmy certyfikat braci pszczelarskiej i pamiątki 🙂 Dziękujemy za wizytę 🙂


Żłobek – zielony czwartek u Misiów

Tym razem nasze Misie poznawały kolor zielony 🙂


Żłobek – Sówki podczas dogoterapii

Sówki podczas dogoterapii bawią się świetnie 🙂


Żłobek – wiosna w pracach Sówek

Za oknem już prawie wiosna, w pracach plastycznych Sówek również 🙂


Żłobek – zajęcia teatralne u Sówek

Do Sówek również zawitał teatr 🙂 Lalki z Pleciugi zaprzyjaźniły się z dziećmi 🙂
Cudownie, że od najmłodszych lat dzieci mogą obcować z wysoką kulturą jaką jest teatr 🙂


Żłobek – Misie odwiedzili goście z Pleciugi

Żłobek odwiedzili specjalni goście – kukły wraz z aktorką z Teatru Lalek Pleciuga p.Martą. Misie były przeszczęśliwe 🙂 a najbardziej spodobała im się kukła – babcia Jadzia 🙂


Przedszkole – warsztaty teatralne

Omnibuski odwiedziła aktorka Teatru Lalek “Pleciuga” p. Marta Łągiewka-Niewiadomska. Dzieci poznały nazwy lalek występujących w teatrze. Mogły spróbować swoich sił w poruszaniu lalką. Poszerzyły także swoją wiedzę o teatrze, poznały jego budowę..To był ciekawy dzień. Dziękujemy p.Marcie za odwiedziny 🙂
Fotorelacja z warsztatów oczywiście w zakładce GALERIA – zapraszamy 🙂 


Żłobek – dzień mężczyzny u Misiów

Dzisiejszy dzień u Misiów należał do mężczyzn 🙂 Nasze małe panie z tej okazji przygotowały kolegom piękne rysunki 🙂


Żłobek – Sówki uczą się wierszyka

Sówki ćwiczą naukę wiersza “Burza” trenując przy okazji zdolności zapamiętywania i wyobraźnię 🙂


Żłobek – dzień niebieski u Misów

Misie poznają kolory – tym razem dzień niebieski w żłobku 🙂


Żłobek – bal “Powitanie wiosny”

Drodzy Rodzice!
21 marca w żłobku odbędzie się bal pod hasłem “Powitanie wiosny”.
Prosimy o przebranie w ten dzień dzieci w stroje o tematyce wiosennej ☺️
Liczymy na Waszą kreatywność 🙂


Żłobek – dzień kobiet u Misiów

Chłopcy przygotowali dla naszych małych Pań piękne rysunki, które dziewczynki zabrały do domu wraz z książeczkami 🙂


Przedszkole – świetna zabawa na powietrzu

Przedszkolaki bawią się doskonale spędzając czas na placu zabaw 🙂 


Żłobek – Sówki na spacerku

Sówki wybrały się na spacerek 🙂 Dzieci odwiedziły pobliski park i obserwowały czy przyroda po zimie budzi się już do życia 🙂


Żłobek – Sówki podczas zajęć plastycznych

Sówki z Ciocią Magdą podczas zajęć plastycznych z cyklu “Mały artysta” 🙂 Rozbudzamy wyobraźnię dzieci i ćwiczymy zdolności manualne 🙂


Żłobek – Andrea z Sówkami świętuje urodziny

U Sówek wielkie święto – Andrea obchodzi 2-gie urodziny 🙂
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiegało świętowanie. 


Żłobek – zajęcia plastyczne u Sówek

Sówki podczas zajęć plastycznych poznają wiosenne kolory 🙂


Przedszkole – twist z p.Martą

Przedszkolaki rozpoczynają dzień w rytmie twista 🙂


Żłobek – strażak u Misiów

Pan Strażak odwiedził również grupę Misiów 🙂 Dzieci były bardzo zainteresowane gościem 🙂 Kto wie może wśród Misiów jest jakiś przyszły strażak 🙂 


Przedszkole – wizyta strażaka

Omnibuski odwiedził Pan Strażak, dzieci dowiedziały się na czym polega jego praca i dlaczego jest tak ważna, ponadto poznały elementy garderoby strażaka i przypomniały sobie numer alarmowy na straż pożarną! Bardzo dziękujemy za wizytę 🙂 fotorelacja z tego wydarzenia oczywiście w GALERII


Żłobek – Misie pracują z Rozi

Tak podczas zajęć Misiaczki pracowały z pieskiem – Rozi 🙂


Przedszkole – zajęcia z Rozi

Kolejne zajęcia z dogoterapii za nami 🙂 Rozi jak zwykle w dobrym humorze świetnie pracowała z dziećmi 🙂


Przedszkole – nauka wiosennej piosenki

Dziś rozpoczęła się meteorologiczna wiosna 🙂 z tej okazji Omnibuski rozpoczęły naukę wiosennej piosenki 🙂 Posłuchajcie jak im idzie 🙂 Z nauką piosenki na pewno zdążymy do przyjścia astronomicznej wiosny 🙂 w końcu trening czyni mistrza 🙂


Przedszkole – wiosna jest już blisko

Omnibuski poczuły prawdziwe przedwiośnie. Rozpoczęły się pierwsze rozmowy o nadchodzącej wiośnie – dostrzegliśmy pierwsze przebiśniegi. Dzieci trenowały wycinanie i pracowały z książkami 🙂


Żłobek – zimowy spacer

Sówki korzystając z ładnej pogody i promyczków słonka za oknem wybrały się na spacer 🙂


Żłobek – zajęcia rytmiki

Tak przebiegają rytmiczne poranki w żłobku. Więcej zdjęć oczywiście w zakładce GALERIA 🙂 zapraszamy. 


Żłobek – tłusty czwartek u Misiów

Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiegał tradycyjny tłusty czwartek u Misiów – naturalnie, że było pysznie 🙂


Żłobek – Sówki pokonują tor przeszkód

Sówki nabierają coraz większej sprawności pokonując tory przeszkód i labirynty 🙂


Przedszkole – Tydzień bez zabawek, dzień 2 z 3

Kolejny dzień bez zabawek za nami 🙂 Dzieci ponosi wyobraźnia, budzą się w nich artyści, którzy potrafią wyczarować coś pięknego z niczego 🙂 Już nie możemy się doczekać co przyniesie jutrzejszy twórczy dzień, a oto efekty dzisiejszych prac 🙂


Żłobek – Sówki zapoznały się z pingwinkiem

Sówki poznały pingwinka 🙂 zaśpiewały o nim piosenkę, nauczyły się tańca a przy pomocy paluszków stworzyły portret pingwinka 🙂


Przedszkole – tydzień bez zabawek dzień 1 z 3 

W przedszkolu było dziś baaaardzo pracowicie! Panował wręcz artystyczny nieład! 🙂 Omnibuski bardzo się dziś napracowały, spakowały wszystkie zabawki i wyprawiły je na zimowe wakacje, zwinęły dywan i oddały się pracy twórczej m.in. z materiałów recyklingowych 🙂 To będzie szalony tydzień!
Zapraszamy do GALERII.


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Sówki jak co tydzień dzielnie pracowały z pieskiem 🙂 Przyjaźń człowiek – pies kwitnie w najlepsze 🙂
W zakładce GALERIA więcej zdjęć z zajęć.


Przedszkole – warsztaty “Miłość jest najważniejsza”

Kolejny cykl warsztatów za nami. W lutym dominowała u nas tematyka miłości 🙂 <3 Serdecznie dziękujemy za przybycie i prosimy Was drodzy Rodzice o rezerwacje wolnego terminu w kalendarzu już na kolejne – marcowe warsztaty, które związane będą z tematyką wiosny 🙂 Szczegóły wkrótce 🙂


Przedszkole – kosmos, dzień i noc

Omnibuski poznały charakterystyczne obiekty dla kosmosu oraz planetę na której żyjemy 🙂 Dzieci znakomicie przyswoiły nowe wyrazy przy pomocy stosowanej w naszej placówce metodzie Domana. Na koniec zajęć dzieci wykonały planetę – prace możecie Państwo podziwiać w szatni. 
Zapraszamy do GALERII tam więcej zdjęć z zajęć.


Żłobek – urodziny Zosieńki

W żłobku ważny dzień – świętujemy urodziny Zosi 🙂 której życzymy samych cudownych dni 🙂


Żłobek – Sówki trenują celność

Sówki trenowały rzuty piłeczkami do celu 🙂 szło im bardzo sprawnie 🙂


Żłobek – Misie ozdabiają wróbelki

Podczas zajęć z cyklu “Mały artysta” Misie ozdabiały wróbelki kolorowymi piórkami 🙂


Przedszkole – Walentynki 2017

Przedszkolaki również zostały porwane przez wir miłości 🙂 Walentynkowe szaleństwo na Zdrojowej trwa 🙂
Fotorelacja w GALERII 🙂


Żłobek – Walentynki 2017

Miłość zagościła u nas na dobre 🙂 na rytmice bawiliśmy się przy romantycznych dźwiękach a resztę dnia spędzamy w atmosferze miłości 🙂 Bo jak powszechnie wiadomo pierwsze sumpatie nawiązują się już w żłobku 🙂 
Fotorelacja w GALERII 🙂


Przedszkole – Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 2017

Dzielne przedszkolaki i ich rodzice reprezentowali naszą placówkę na Przedszkoliadzie 🙂 Omnibuski spisały się na medal, który zresztą zdobyły razem z pucharem, dzielnie walcząc w konkurencjach sportowych 🙂
Dziękujemy Wam drodzy rodzice za gorące kibicowanie 🙂 Byliście najlepsi! Cudownie, że wspólnie dbamy aby nasze dzieci aktywnie kształtowały sprawność fizyczną 🙂 
Zapraszamy do zakładki GALERIA 
tam więcej zdjęć.


Żłobek – Sówki projektują ubranka dla ptaszków 

W ten mroźny dzień Sówki postanowiły zaprojektować ptaszkom kolorowe i ciepłe ubranka 🙂 Zobaczcie jaką twórczością wykazali się nasi mali projektanci 🙂


Przedszkole – w schronisku

Dzieci zapoznały się z pojęciem “schronisko”.
Odróżniają intencje ludzi wobec zwierząt , wiedzą,że nie każdy chce się nimi opiekować i o nie dbać. Dzieci wiedzą, że zwierzęta podobnie jak ludzie mają uczucia, że potrzebują odpoczynku, miłości, cieszą się i boją. 🙂 


Żłobek – Sówki wykonują prace plastyczne

Sówki podczas zajęć plastycznych z cyklu “Mały Artysta” przenoszą na papier karmniki dla ptaszków 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – zimowy spacer

Dziadek Mróz Omnibuskom nie straszny ! – aktywność fizyczna i endorfiny wygrywają z zimową pogodą 😉


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Cztery łapy, wywieszony języczek i pociesznie merdający ogonek – to widok, który znów  zagościł w naszych placówkach 🙂 Zobaczcie jak z pieskiem pracowały dziś Sówki 🙂 zapraszamy do GALERII


Żłobek – Sówki i Misie na rytmice

Rytmika to nie tylko tańce i śpiew – to także ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce sprzyjające rozwojowi prawidłowej postawy u dzieci 🙂
Zapraszamy do GALERII.


Przedszkole – wizyta kominiarzy

Do Małych Omnibusków zawitali kominiarze. Zaprezentowali dzieciom swój strój i wytłumaczyli czym się zajmują. Dzieci dowiedziały się bardzo istotnej kwestii – bez kominiarzy Św. Mikołaj nigdy nie dostałby się do naszych domów! 🙂


Przedszkole – zajęcia z dronami

Wooow 🙂 Drony w przedszkolu?! Tak! 🙂 w naszym przedszkolu jest to możliwe 🙂
Omnibuski wyruszyły dronami w podróż po świecie 🙂 Dzieci nauczyły się nazw państw i poznały charakterystyczne dla nich budowle. Zajęcia oparte o nowoczesne technologie to świetne połączenie zdobywania wiedzy w ciekawy sposób i czerpania z tego radości 🙂 
Cała fotorelacja z zajęć w GALERII – zapraszamy!


Żłobek – zajęcia rytmiki

Nasi podopieczni wprowadzani są przez p.Martę w świat muzyki 🙂 Rytmika wykorzystuje aktywne formy kontaktu z muzyką, jak ruch, śpiew i improwizacja. Kształtuje poczucie rytmu i świadomość ruchową, pozwala na ekspresję i twórczą inwencję 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak Żłobkowicze bawią się na rytmice 🙂


Przedszkole – makiety na zajęcia z dronami 

Drodzy Rodzice Przedszkolaków – serdecznie dziękujemy Wam za zaangażowanie w pierwsze zajęcia z dronami i przygotowanie cudownych makiet 🙂 Wasza aktywność twórcza i pomoc jest nieoceniona 🙂 Jesteście wspaniali! 🙂


Przedszkole – Jeżyk kolczatek

Omnibuski zainspirowane opowieścią o Jeżu kolczatku i żmijce Aleksandrze ćwiczyły pamięć i spostrzegawczość i poznały znaczenie zwrotu “Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe.”.
Okazało się ,że jeż by się obronić zamienia się w kłującą kulkę. Dzieci trenowały też motorykę małą malując palcem po śladzie. Na koniec wykonały metodą paliczkową obraz jeżyka i uczyły go alfabetu 🙂


Żłobek – zabawy dowolne Misiaczków

W żłobku jest też czas na zbawy dowolne, które służą realizacji indywidualnych pomysłów dzieci, na zabawy ogólnorozwojowe pozostawiające dzieciom swobodę doboru sposobu zabawy według zainteresowań dzieci. 
Mamusiu, Tatusiu – zobaczcie w GALERII jak świetnie bawię się w żłobku 🙂


Żłobek – Sówki podczas spaceru

Sówki wybrały się na spacer 🙂 Poznawały najbliższą okolicę żłobka i obserwowały gdzie na czas zimy ukryły się zwierzęta.
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – dziecięca matematyka z Rozi

Podczas dogoterapii Omnibuski łączyły elementy dziecięcej matematyki i ćwiczenia konstrukcyjne. W zabawie połączonej z nauką towarzyszyła dzieciom Rozi 🙂
Więcej zdjęć z zajęć w GALERII 


Żłobek – Misie odwiedził piesek 

Naszą najmłodszą grupę dzieci odwiedził piesek ze swoim trenerem 🙂 Jak co tydzień zabawa połączona z terapią i nauką była doskonała 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Żłobek – Sówki podczas zajęć z pieskiem

Sówki uwielbiają zajęcia dogoterapii 🙂 zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak bawiły się tym razem 🙂


Żłobek – zimowe zabawy Sówek

Dzieci uwielbiają zabawy na śniegu 🙂 dlatego też nasi milusińscy korzystając z pięknej zimowej aury wybrali się na spacer 🙂
W GALERII więcej zdjęć.


Żłobek – dogoterapia u Misów

Na ostatnich zajęciach dogoterapi Misiaczki bawiły się doskonale 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII znajdziecie tam więcej zdjęć.


Żłobek – Sówki pracują z pieskiem

Tym razem Sówki bawiły się z pieskiem m.in. w skoki przez obręcz 🙂 Dzieci jako trenerzy spisały się na medal! Cudownie patrzeć jak Małe Omnibuski uczą się szacunku do zwierząt, nabywają pewności siebie i odwagi 🙂
Całość zdjęć z zajęć w GALERII.


Przedszkole – słoneczny, zimowy spacer

Omnibuski wybrały się na zimowy spacer, korzystając z pięknej pogody łapały promyczki słońca 🙂 Przy okazji dzieci ćwiczyły koncentrację i uwagę – nasłuchując odgłosy zwierząt i ptaków, budzących się do życia 🙂
Zdjęcia ze spaceru oczywiście w GALERII.


Żłobek – czas na zabawę u Sówek

Nasz żłobek to również czas beztroskiej zabawy Małych Omnibusków 🙂 Czas, który wyzwala u dzieci niesamowite pokłady endorfin 🙂 
Wejdźcie do GALERII i zobacznie jak świetnie się bawią 🙂


Żłobek – zajęcia dogoterapii w grupie Sówek

Podczas zajęć z pieskiem dzieci wykonują wiele ćwiczeń i zabaw mających służyć rozwojowi dzieci, ich zmysłów i pozytywnych emocji 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiega dogoterapia u naszych Sówek 🙂


Przedszkole – urodziny Hani

Świętowaliśmy urodziny Hani 🙂 
Haniu – życzymy Ci dni pełnych bajkowych przygód, uśmiechu od ucha do ucha i spełnienia wszystkich marzeń 🙂
Zdjęcia z urodzin w GALERII.


Przedszkole – występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

Występy przed publicznością to dla dzieci duże przeżycie. Tym razem Omnibuski wystąpiły przed wyjątkową publicznością – Babcią i Dziadkiem 🙂 Przedszkolaki spisały się na medal! 🙂
Krótka fotorelacja oczywiście w GALERII.


Żłobek – Misie robią laurki na Dzień Babci i Dziadka

Nasi najmłodsi podopieczni przygotowywali niespodzianki dla Babci i Dziadka z okazji ich święta 🙂 Dzieci włożyły w te prace plastyczne całe swoje serduszka 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – pracujemy w grupach

Przez cały tydzień Omnibuski ćwiczyły pracę w grupach 🙂 Ciocia tak organizowała ćwiczenia i zabawy dydaktyczne aby kształtować u dzieci umiejętność współpracy 🙂 m.in. poprzez próby przeliczania, szacowania wyniku czy też układania kompozycji wg. własnej wyobraźni 🙂 To był pracowity tydzień!
W GALERII więcej zdjęć.


Żłobek – kolejne zajęcia dogoterapii w Misiach

Kolejne zajęcia dogoterapii za nami 🙂 Było rewelacyjnie! Co ciekawe – dzieci korzystające z zajęć dogoterapii są w stanie pokonać psychologiczne bariery takie jak np. wstyd czy brak pewności siebie. Dogoterapia sprawia dzieciom radość 🙂 a motywacja do pracy z pieskiem powstaje w dzieciach spontanicznie i samoistnie wraz z rosnącą więzią, jaka powstaje między dzieckiem a pieskiem 🙂 
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Przedszkole – wizyta Policji

Przedszkolaków odwiedzili niecodzienni goście – funkcjonariusze Policji. Wizyta profilaktycznie nawiązywała do zasad obowiązujących w ruchu drogowym i zasad o których dzieci powinny pamiętać aby bezpiecznie spędzić ferie. Policjanci pochwalili dzieci za wiedzę i znajomość numerów alarmowych 🙂 Omnibuski otrzymały prezenty a także zaproszenie na zwiedzanie policyjnego auta w zamian za co dzieci podarowały Policjantom taniec i piosenkę oraz dyplom “Policjant na medal” 🙂 To był dzień pełen wrażeń.
Więcej zdjęć w GALERII.


Żłobek – pierwsze zajęcia dogoterapii u Misiów

Nasze najmłodsze Omnibuski również odwiedził piesek 🙂 Dogoterapia zachwyciła dzieci 🙂 wpływając przy okazji na ich dobre samopoczucie 🙂 Udowodnionym jest fakt, że obecność pieska uspokaja i relaksuje dzieci, tym bardziej cieszymy się, że nasze Omnibuski mogą korzystać z tej metody 🙂
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Szczeciński Budżet Obywatelski

Przyjaciele – zapraszamy do oddania głosu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na inicjatywy dot. Osiedla Arkońskiego. Do 18 stycznia na stronie www.konsultuj.szczecin.pl (zakładka Szczeciński Budżet Obywatelski – Głosowanie) możecie oddać głos na:
– projekt duży dzielnica Zachód – projekt numer 31 “Remont Parku im. F.Chopina” – projekt ma na celu remont alejek i powiększenie placu zabaw dla dzieci – z którego korzystają również nasze Małe Omnibuski
– projekt ogólnomiejski – projekt numer 108 “Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wiosny Ludów”
Co istotne w tym roku może zagłosować każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek – głosować mogą nawet dzieci 🙂
Zapraszamy do głosowania!


Przedszkole – bal przebierańców

To był dzień pełen karnawałowej zabawy 🙂 Kolorowi przebierańcy zagościli w przedszkolu 🙂 Odbył się niepowtarzalny pokaz mody w wykonaniu przedszkolaków 🙂 a przy okazji kształtowaliśmy rolę bajek w naszym życiu 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – urodziny Frania

Świętujemy urodziny Frania 🙂 Wszystkie Małe Omnibuski i ciocie życzą Franiowi dużo uśmiechu, beztroskiej zabawy, zdrówka, wielu cudownych przyjaciół i niesamowitych przygód jak w ulubionej bajce Frania – “Tropiciele”.
Natruralnie zapraszamy do GALERII – tam znajdziecie więcej zdjęć 🙂


Przedszkole – pierwsze zajęcia dogoterapii

Dogoterapia to metoda, która doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Dogoterapia wspomaga rozwój osobowości naszych Małych Omnibusków, edukuje i rehabilituje. Za nami już pierwsze zajęcia 🙂 dzieci były zachwycone i zdobyły nowego przyjaciela – pieska 🙂
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Żłobek – poranne zabawy

Poranki bywają ciężkie – rozstanie ze swoją pociechą jest trudne. Jednak Małe Omnibuski w Żłobku od rana bawią się w najlepsze, także drodzy Rodzice wracajcie spokojnie do pracy i codziennych obowiązków bo Wasze dzieci świetnie się bawią – zobaczcie sami. Więcej zdjęć w zakładce GALERIA.


6 stycznia – placówki nieczynne

Przypominamy, że 6 stycznia (piątek) Przedszkole i Żłobek są nieczynne. 
Życzymy miłego, długiego, zimowego weekendu! Widzimy się już w poniedziałek 🙂


Przedszkole – tropienie zimowych zwierząt

Przyszła do nas długo wyczekiwana zima a razem z nią wielka radość wśród dzieci. Podczas spaceru z ciocią Paulinką Przedszkolaki umieściły w parku własnoręcznie wykonany karmnik a w nim pokarm dla zimujących ptaków. Dzieci będą sprawdzać czy ptaszki korzystają z pomocy ludzi aby przetrwać mrozy. To był piękny, zimowy dzień połaczony ze świetną zabawą na śniegu.
Zapraszamy do zakładki GALERIA – tam możecie zobaczyć więcej zdjęć z tej wyprawy.


Poszukujemy pracownika!

Centrum Edukacyjne „Omnibus” poszukuje nauczyciela do żłobka i przedszkola (ul. Zdrojowa, Szczecin).

Wymagania:
-wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)
-mile widziane doświadczenie jako pracownik żłobka/przedszkola i/lub doświadczenie w pracy z dziećmi.

Oferujemy:
– praca od stycznia 2017 r.
– umowa zlecenie przez pierwsze 3 miesiące z kontynuacją na podstawie umowy o pracę.


Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o wysłanie CV na adres biuro@szkolyomnibus.pl

Informujemy iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Przedszkole i żłobek MAŁE OMNIBUSKI ZAPRASZA!

Pozostało ostatnich 5 wolnych miejsc!

Opłata czesnego:

żłobek – 790 zł/1 miesiąc (w cenie wyżywienie) , PLACÓWKA ZŁOŻYŁA WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI MALUCH PLUS !

przedszkole – 500 zł/1 miesiąc (plus wyżywienie).

Placówka Małe Omnibuski usytuowana jest w zacisznym zakątku Szczecina, na pełnym zieleni, pięknym osiedlu Arkońskim.

Tworzymy doskonałe warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, zapewniając najwyższą jakość opieki i poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia (żłobek), oraz od 3 do 6 roku życia (przedszkole).

Zapewniamy:

– wykwalifikowaną i sympatyczną kadrę

– indywidualne podejście do każdego dziecka – nieliczne grupy

– certyfikowane wyposażenie

– zdrowe, zbilansowane posiłki i diety

– bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie żłobka

– szeroką ofertę edukacyjną

– aktywne wspomaganie rozwoju

– bogatą ofertę dydaktyczną

– zajęcie dodatkowe w cenie

Prosimy o kontakt telefoniczny tel. 662 380 915; biuro@szkolyomnibus.pl zlobek@szkolyomnibus.pl przedszkole@szkolyomnibus.pl

Some content here depending on data type

Ostatnie wolne miejsca do Żłobka Omnibuski

Informujemy, że zgłoszenia w ramach naboru dodatkowego do Żłobka Omnibuski przyjmujemy do wyczerpania puli wolnych miejsc dla kobiet posiadających status osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Żłobek zlokalizowany bedzie przy ulicy Potulickiej 20C/U1.

Kontakt w sprawie rekrutacji do projektu: biuro@omnibuski.pl lub tel. 668 704 517

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej opisanej kopercie w Biurze Projektu przy ul. Brodnickiej 10 (Gumieńce, siedziba Centrum Edukacyjnego Omnibus, budynek Gimnazjum nr 20, wejście boczne w prawym skrzydle szkoły, od godz. 9 do godz. 17) lub w Żłobku Małe Omnibuski przy ul. Zdrojowej 23-25 (os. Arkońskie) od godz. 7 do 17.

Zebranie z Rodzicami dzieci z placówki przy ul. Zdrojowej

Informujemy,że zostały ustalone terminy zebrań z Rodzicami:
– 4 września godz.16.30 dla grup: Sówki i Misie
– 5 września godz.16.30 dla grup: Biedronki i Żabki
Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy

Dodatkowy nabór do żłobka

Centrum Edukacyjne Omnibus ogłasza dodatkowy nabór do Żłobka Omnibuski!  Ostatnie wolne miejsca dla mam na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich!!!

Zapraszamy kobiety posiadające dzieci do lat 3 spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 18-39 lata,
 • zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadające status osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; UWAGA!!! Na pierwszy dzień udzielenia wsparcia (pierwszy dzień w żłobku) należy przebywać na ww. urlopie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2018.

Panie, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą miały zapewniona opiekę nad dzieckiem do lat 3 w nowoutworzonym żłobku wraz z wyżywieniem, przez okres 12 miesięcy (od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.), koszt miesięcznej, stałej opłaty wnoszonej przez Uczestniczki projektu to jedynie 65 zł miesięcznie za dziecko gdyż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dni Adaptacyjne w Żłobku przy ul. Zdrojowej

Serdecznie zapraszamy na Dni Adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Żłobka przy ul. Zdrojowej, które odbędą się w dniach 29, 30 i 31 sierpnia od godz. 9:30.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 668-70-44-50.

Dni Adaptacyjne w Przedszkolu 28-30 sierpień

Serdecznie zapraszamy na Dni Adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola, które odbędą się w dniach 28, 29 i 30 sierpnia od godz. 9:30.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 668-70-44-30.

Lista rankingowa - projekt

Lista rankingowa projektu rekrutacji do Żłobka Omnibuski dostępna tutaj.

Zmiany w regulaminie rekrutacji

Beneficjent, działając na podstawie paragrafu 9 punkt 2 Regulaminu, ze względu na dużą liczbę chętnych do udziału w projekcie, określił dodatkowe kryteria rekrutacji. 

 W Regulaminie dodano w paragrafie 3 punkt 6 o brzmieniu:

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatki na Uczestniczki Projektu decydować będzie dodatkowo:

a. Kolejność zgłoszeń

b. W przypadku osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – termin zakończenia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego i powrotu do pracy – im bliższy termin powrotu do pracy tym wyższa pozycja na liście rankingowej

c. W przypadku osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dodatkowo przeprowadzona zostanie rozmowa z doradca zawodowym, który oceni stopień w jakim kandydatka jest zmotywowana do powrotu na rynek pracy oraz jakie dotychczas podjęła działania w celu powrotu na rynek pracy – możliwość uzyskania od 0 do 50 pkt.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do Żłobka Małe Omnibuski!

Informujemy, że ogłoszenie listy rankingowej podstawowej i rezerwowej odbędzie się najpóźniej 10.08.2018 r.

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt pn. „Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie”  nr RPZP.06.06.00-32-K007/17, Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Rekrutacja do Żłobka Małe Omnibuski!

Zapraszamy wszystkie mamy dzieci do lat 3 do udziału w rekrutacji do Żłobka Małe Omnubuski, która rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 sierpnia br. Aby wziąć udział w rekrutacji należy spełnić kryteria opisane poniżej.
Panie, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą miały zapewniona opiekę nad dzieckiem do lat 3 w nowoutworzonym żłobku wraz z wyżywieniem, przez okres 12 miesięcy (od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.), koszt miesięcznej, stałej opłaty wnoszonej przez Uczestniczki projektu to jedynie 65 zł miesięcznie za dziecko gdyż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W Projekcie może uczestniczyć 48 kobiet ze Szczecina, które chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub dzieci, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 18-39 lata,
 • zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadające status:
 1. osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

lub

 1. osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest załączenie zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy lub zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające statusu osoby bezrobotnej lub oświadczenie dot. statusu osoby biernej zawodowo.

 • dostarczenie kompletu dokumentów.

W szczególności zapraszamy Panie z niepełnosprawnościami, dla których mamy przeznaczone 5 miejsc.

 

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

 1. kobiety z niepełnosprawnościami – premia punktowa: +20 pkt,
 2. dzieci z niepełnosprawnościami – premia punktowa: +30 pkt,
 3. samotne matki – premia punktowa: +20 pkt,
 4. kobiety z wykształceniem średnim lub niższym – premia punktowa: +10 pkt.

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt pn. „Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie”  nr RPZP.06.06.00-32-K007/17, Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Projekt Żłobek Omnibuski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie, numer wniosku: RPZP.06.06.00-32-K007/17 w ramach Działania 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Co u nas nowego?

Żłobek – zajęcia języka angielskiego u Sówek

Sówki razem z Ciocią Moniką poznają zwierzątka 🙂


Żłobek – Sówki pracują metodą Domana

Nasi milusińscy z czasem odkrywają fakt, że słowa mają znaczenie. Dla dorosłych to oczywiste ale dla dziecka jest to jakby tajemniczy szyfr, który zna razem z dorosłymi. Sówki poprzez czytanie globalne poznają ten szyfr :) a przy okazji zapis literalny słów 🙂 


Dzień dziecka

Zabawa z okazji Dnia Dziecka od samego rana trwa w najlepsze! Nasze placówki odwiedzili klauni z prezentami 🙂 Misiaczki bawią się doskonale! a to jeszcze nie koniec dnia 🙂

Żłobek – słoneczne zabawy

Nasze Sówki doskonale bawiły się na podwórku 🙂


Żłobek – zabawy Sówek na powietrzu

Sówki korzystają z pięknej, majowej pogody bawiąc się na powietrzu 🙂


Przedszkole – majowy spacer

Przedszkolaki podziwiają wiosenną przyrodę spacerując w majowym słonku 🙂


Żłobek – wiosenny spacer Sówek

Dzieci łapią każdy promyk słonka 🙂 Zabawa na powietrzu jest cudowna 🙂


Żłobek – z rzodkiewką w roli głównej

U Sówek rozpoczął się cykl zajęć warzywa wiosenne. Jako pierwsza królowała rzodkiewka prosto z ogródka babci cioci Marty. Dzieciom bardzo smakowała 🙂 Wykonaliśmy również prace plastyczne. Efekty można będzie oglądać w szatni naszych Sówek.
A już za tydzień nowe warzywo 🙂


Żłobek – wesołe zabawy Misiów

Pełne radości Misie podczas zabaw dowolnych z Ciocią 🙂

 


Żłobek – brązowy czwartek

W czwartek Misie i Sówki poznawały kolr brązowy 🙂 więcej zdjęć z zajęć oczywiście w galerii.


Żłobek – Sówki obchodzą urodziny Julka

Sówki miały kolejną wspaniałą okazję do świętowania – tym razem były to urodziny Julka 🙂


Żłobek – Sówki świętują urodziny koleżanki

Świętowanie urodzin to dla dzieci wielkie, ważne i podniosłe wydarzenie 🙂 Na które często czekają z niecierpliwością 🙂 Tym razem urodziny obchodziła Laura, której życzymy samych bajkowych przygód 🙂


Przedszkole – kto Ty jesteś?

Dzieci pamiętają kim są i jaka krew w nich płynie. Na zajęciach poznały flagę, godło Polski, hymn – pozostałe efekty widać na zamieszczonym filmie 🙂  Zapraszamy do podziwiania naszych zdolnych, mądrych, przedszkolnych główek.


Żłobek – różowo-fioletowy dzień u Sówek

U Sówek królował kolor różowy i fioletowy. Dzieci wykonywały prace plastyczne z użyciem tych barw 🙂


Żłobek – papierowy zawrót głowy u Misiów

Czasem zupełnie podstawowe artykuły i przedmioty mogą sprawić wiele frajdy i zapewnić doskonałą zabawę 🙂 Misie do zabawy wykorzystały szary papier – było rewelacyjnie !


Żłobek – przygotowania Sówek do święta flagi

Dzieci rozpoczęły przygotowania do święta flagi 🙂


Przedszkole – pokaz mody z odpadów recyklingowych

Przedszkolaki zaprosiły grupę Sówek na niesamowity pokaz mody. Nasze dzieci doskonale wiedzą, że warto chronić ziemie i być prawdziwym ochroniarzem przyrody.  Fotorelacja z zabawy oczywiście w zakładce GALERIA 🙂


Żłobek – zielony czwartek u Misiów

Tak Misie w towarzystwie koloru zielonego spędzały czwartek 🙂

  

Przedszkole – ekologiczny dzień ziemi

Pogoda nie sprzyjała dlatego nie mogliśmy wyjść posprzątać swiat ale pamiętamy o tym aby wyrzucać śmieci do kosza, segregować odpady, zakręcać krany i szanować zieleń 🙂 Na zajeciach plastycznych dzieci wykonały piękne ekologiczne ludziki – praca pt. ” Coś z niczego – recyklingowe ludziki . ” 🙂

 

Sówki – zielone zajęcia plastyczne

Sówki na zajęciach plastycznych wykonywały prace gdzie motywem przewodnim był kolor zielony 🙂


Sówki – zielony dzień

Kolorowe dni to już tradycja w naszym żłobku – tym razem u Sówek gościł kolor zielony 🙂


Przedszkole – w Papugarni Carmen

Przedszkolaki odwiedziły Papugarnię Carmen. Wycieczka była doskonałą formą obcowania z egzotyczną przyrodą i ptakami z całego świata 🙂 Okazało się, że papuga Riko potrafi nawet mówić i przyniosła dzieciom wiele radości 🙂 
Cała fotorelacja w GALERII 🙂


Wesołych Świąt Wielkanocnych


Misie – czwartkowe zabawy z Tornado

Żłobkowicze uwielbiają czwartkowe zajęcie dogoterapii 🙂


Przedszkole – Szymon czyta Przedszkolakom

Szymon – brat Ali – czytał Przedszkolakom książeczkę o pisankach 🙂
Wszystkich chętnych, którzy dysponują chwilką czasu zapraszamy do wspólnego czytania dzieciom.


Sówki – zabawy z chustą animacyjną

Sówki doskonale bawią się przy pomocy chusty animacyjnej.


Żłobek – prace konkursowe “Wielkanocna ozdoba”

W zakładce GALERIA prezentujemy wszystkie prace konkursowe Misiów i Sówek 🙂


Żłobek – dzień z kolorem żółtym u Sówek

W grupie Sówek dominował dziś kolor żółty 🙂 Dzieci na zajęciach plastycznych malowały wielkanocne kurczaczki 🙂


Żłobek – Sówki ćwiczą koordynację ruchową

Pogoda za oknem mało wiosenna jednak u Sówek nie ma czasu na nudę!
Dzieci samodzielnie ułożyły tor z puzzli po którym mknęły ćwicząc koordynację ruchową 🙂


Przedszkole – poznajemy wielkanocne symbole

W związku z rozstrzygnięciem wielkanocnego konkursu i zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi dzieci poznały symbole Świąt Wielkanocnych i wykonały wielkanocnego zajączka 🙂


Przedszkole – wyniki konkursu na “Najpiękniejsze jajko”

Drodzy Rodzice dziękujemy za zaangażowanie i wykonanie z dziećmi wielkanocnych jaj 🙂 Dziękujemy za wszystkie prace, każda była piękna i wyjątkowa 🙂 Po wspólnej naradzie dzieci zdecydowały, że wszystkie prace zajmą pierwsze miejsce i otrzymają złoty medal 🙂 Każda praca była wykonana inną techniką co świadczy o tym, że można bawić się twórczością . Jeszcze raz gratulujemy. 🙂 🙂


Żłobek – dzień z kolorem czerwonym

W żłobku było czerwono a to za sprawą dnia podczas któego dzieci poznawały  kolor czerwony 🙂 


Żłobek – zajęcia j.angielskiego u Sówek

Sówki pogłębiają tajniki wiedzy związanej z poznawaniem podstaw języka angielskiego podczas zajęć z Ciocią Moniką 🙂


Żłobek – dzień teatru u Misiów

Misie świętowaly dzień teatru bawiąc się doskonale przy wierszach J. Brzechwy czytanych przez Ciocie 🙂


Przedszkole – dzień teatru

Obchodziliśmy Dzień Teatru. Dzieci zamieniły się w aktorów i na scenie prezentowały swoje zdolności aktorskie w oparciu o wiersze Jana Brzechwy 🙂 Urządziliśmy sobie prawdziwy pokaz teatralnej mody 🙂
Teatr towarzyszył nam przez cały dzień 🙂 było cudownie! Cała fotorelacja oczywiście w GALERII – zapraszamy 🙂


Żłobek – Sówki na słoneczku

Kiedy słonko świeci cieszą się dzieci 🙂 Pogoda zachęca do zabawy na powietrzu więc korzystamy 🙂


Przedszkole – na placu zabaw

Przedszkolaki korzystają z pięknej, wiosennej pogody doskonale się przy tym bawiąc 🙂


Żłobek – rytmika

Słoneczny wtorek w Żłobku w towarzystwie dźwięków muzyki 🙂


Przedszkole – marcowe warsztaty

Za nami kolejny warsztaty z cyklu “Otwarte Przedszkole”. Tym razem tematyką nawiązaliśmy do wiosny i zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy rodzicom za przybycie 🙂 i przypominamy o naszym konkursie na “Najpiękniejsze jajko”, który trwa do końca marca. Pierwsze prace już są – jesteście cudowni 🙂 


Żłobek – zabawy Sówek na powietrzu 

Pogoda sprzyja dobrej zabawie 🙂 Sówki na placu zabaw 🙂


Żłobek – żółty dzień u Misiów

Za oknem słonko dlatego Misie poznają kolor żółty 🙂 Nasze najmłodsze pociechy swoimi małymi stópkami wykonały piękny obraz przedstawiający słonko 🙂 


Żłobek – dzień z kolorem żółtym

U Sówek zrobiło się bardzo słonecznie a to za sprawą dnia z kolorem żółtym 🙂


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Sówki doskonale bawią się z Tornado na zajęciach dogoterapii.


Przedszkole – Wycieczka do Muzeum Narodowego

Dzieci przeniosły się do przeszłości w świat afrykańskiej kultury. To był fascynujący dzień pełen niesamowitych wrażeń. Cała fotorelacja z wizyty do Muzeum Narodowego w GALERII.


Żłobek – Misie ozdabiają żabki

W ten wiosenny dzień nasi najmłodsi – Misie zajęły się ozdabianiem żabek 🙂


Żłobek – Sówki witają wiosnę

Sówki pięknie, radośnie i kolorowo powitały wiosnę 🙂


Przedszkole – powitanie wiosny

Zobaczcie jak przedszkolaki witały wiosnę 🙂
W zakładce GALERIA cała fotorelacja 🙂


Żłobek – Sówki przygotowują się do powitania wiosny

Sówki własnoręcznie przygotowywały Marzannę 🙂


Przedszkole – zabawy w parku

Przedszkolaki rozładowują pokłady pozytywnej energii bawiąc się w parku 🙂


Przedszkole – akcje “Samodzielne śniadanka” i “Błysk”

Przedszkolaki ćwiczą czynności samoobsługowe, to znakomity czas aby zmotywować dziecko do działania i pochwalić. Dzieci przygotowują samodzielnie kanapki i pamiętają o zachowaniu czystości. Nasze zuchy to prawdziwi pomocnicy 🙂 Każdego dnia możemy się o tym przekonać zerkając na tablicę dyżurnego, na której widać efekty pracy dzieci i motywujące medale 🙂
Drodzy Rodzice pozwalajcie dzieciom na trochę szaleństwa w kuchni 🙂


Żłobek – Misie gościły p.Policjanta

Misie odwiedził niecodzienny gość – p. Policjant 🙂 Dzieci były bardzo zainteresowane strojem Policjanta, chętnie przymierzały jego czapkę 🙂


Żłobek – piątkowe zabawy dowolne u Sówek

Piątek mija Sówkom w doskonałej atmosferze, świetnie się bawiąc 🙂 


Żłobek – wizyta Pszczelarza 

Dzieci ze Żłobka odwiedził Pszczelarz 🙂 opowiedział dzieciom o pszczołach, swoim zawodzie 🙂 i poczęstował słodkim miodkiem 🙂 więcej zdjęć oczywiście w GALERII 


Przedszkole – urodziny Poli

Dziś świętujemy urodziny jednej z naszych Biedronek – Poli, której życzymy dużo zdrówka, samych radosnych dni i wielu przyjaciół 🙂


Żłobek – dzień z kolorem zielonym u Sówek

U Sówek zielony zawrót głowy 🙂 dzieci poznają kolor zielony 🙂


Przedszkole – wizyta Pszczelarza

Na Zdrojowej zawitał Pszczelarz 🙂 Opowiedział dzieciom gdzie mieszkają pszczoły, jak żyją i jak wytwarzają miód. Poczęstował dzieci prawdziwym miodem z pasieki 🙂
Otrzymaliśmy certyfikat braci pszczelarskiej i pamiątki 🙂 Dziękujemy za wizytę 🙂


Żłobek – zielony czwartek u Misiów

Tym razem nasze Misie poznawały kolor zielony 🙂


Żłobek – Sówki podczas dogoterapii

Sówki podczas dogoterapii bawią się świetnie 🙂


Żłobek – wiosna w pracach Sówek

Za oknem już prawie wiosna, w pracach plastycznych Sówek również 🙂


Żłobek – zajęcia teatralne u Sówek

Do Sówek również zawitał teatr 🙂 Lalki z Pleciugi zaprzyjaźniły się z dziećmi 🙂
Cudownie, że od najmłodszych lat dzieci mogą obcować z wysoką kulturą jaką jest teatr 🙂


Żłobek – Misie odwiedzili goście z Pleciugi

Żłobek odwiedzili specjalni goście – kukły wraz z aktorką z Teatru Lalek Pleciuga p.Martą. Misie były przeszczęśliwe 🙂 a najbardziej spodobała im się kukła – babcia Jadzia 🙂


Przedszkole – warsztaty teatralne

Omnibuski odwiedziła aktorka Teatru Lalek “Pleciuga” p. Marta Łągiewka-Niewiadomska. Dzieci poznały nazwy lalek występujących w teatrze. Mogły spróbować swoich sił w poruszaniu lalką. Poszerzyły także swoją wiedzę o teatrze, poznały jego budowę..To był ciekawy dzień. Dziękujemy p.Marcie za odwiedziny 🙂
Fotorelacja z warsztatów oczywiście w zakładce GALERIA – zapraszamy 🙂 


Żłobek – dzień mężczyzny u Misiów

Dzisiejszy dzień u Misiów należał do mężczyzn 🙂 Nasze małe panie z tej okazji przygotowały kolegom piękne rysunki 🙂


Żłobek – Sówki uczą się wierszyka

Sówki ćwiczą naukę wiersza “Burza” trenując przy okazji zdolności zapamiętywania i wyobraźnię 🙂


Żłobek – dzień niebieski u Misów

Misie poznają kolory – tym razem dzień niebieski w żłobku 🙂


Żłobek – bal “Powitanie wiosny”

Drodzy Rodzice!
21 marca w żłobku odbędzie się bal pod hasłem “Powitanie wiosny”.
Prosimy o przebranie w ten dzień dzieci w stroje o tematyce wiosennej ☺️
Liczymy na Waszą kreatywność 🙂


Żłobek – dzień kobiet u Misiów

Chłopcy przygotowali dla naszych małych Pań piękne rysunki, które dziewczynki zabrały do domu wraz z książeczkami 🙂


Przedszkole – świetna zabawa na powietrzu

Przedszkolaki bawią się doskonale spędzając czas na placu zabaw 🙂 


Żłobek – Sówki na spacerku

Sówki wybrały się na spacerek 🙂 Dzieci odwiedziły pobliski park i obserwowały czy przyroda po zimie budzi się już do życia 🙂


Żłobek – Sówki podczas zajęć plastycznych

Sówki z Ciocią Magdą podczas zajęć plastycznych z cyklu “Mały artysta” 🙂 Rozbudzamy wyobraźnię dzieci i ćwiczymy zdolności manualne 🙂


Żłobek – Andrea z Sówkami świętuje urodziny

U Sówek wielkie święto – Andrea obchodzi 2-gie urodziny 🙂
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiegało świętowanie. 


Żłobek – zajęcia plastyczne u Sówek

Sówki podczas zajęć plastycznych poznają wiosenne kolory 🙂


Przedszkole – twist z p.Martą

Przedszkolaki rozpoczynają dzień w rytmie twista 🙂


Żłobek – strażak u Misiów

Pan Strażak odwiedził również grupę Misiów 🙂 Dzieci były bardzo zainteresowane gościem 🙂 Kto wie może wśród Misiów jest jakiś przyszły strażak 🙂 


Przedszkole – wizyta strażaka

Omnibuski odwiedził Pan Strażak, dzieci dowiedziały się na czym polega jego praca i dlaczego jest tak ważna, ponadto poznały elementy garderoby strażaka i przypomniały sobie numer alarmowy na straż pożarną! Bardzo dziękujemy za wizytę 🙂 fotorelacja z tego wydarzenia oczywiście w GALERII


Żłobek – Misie pracują z Rozi

Tak podczas zajęć Misiaczki pracowały z pieskiem – Rozi 🙂


Przedszkole – zajęcia z Rozi

Kolejne zajęcia z dogoterapii za nami 🙂 Rozi jak zwykle w dobrym humorze świetnie pracowała z dziećmi 🙂


Przedszkole – nauka wiosennej piosenki

Dziś rozpoczęła się meteorologiczna wiosna 🙂 z tej okazji Omnibuski rozpoczęły naukę wiosennej piosenki 🙂 Posłuchajcie jak im idzie 🙂 Z nauką piosenki na pewno zdążymy do przyjścia astronomicznej wiosny 🙂 w końcu trening czyni mistrza 🙂


Przedszkole – wiosna jest już blisko

Omnibuski poczuły prawdziwe przedwiośnie. Rozpoczęły się pierwsze rozmowy o nadchodzącej wiośnie – dostrzegliśmy pierwsze przebiśniegi. Dzieci trenowały wycinanie i pracowały z książkami 🙂


Żłobek – zimowy spacer

Sówki korzystając z ładnej pogody i promyczków słonka za oknem wybrały się na spacer 🙂


Żłobek – zajęcia rytmiki

Tak przebiegają rytmiczne poranki w żłobku. Więcej zdjęć oczywiście w zakładce GALERIA 🙂 zapraszamy. 


Żłobek – tłusty czwartek u Misiów

Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiegał tradycyjny tłusty czwartek u Misiów – naturalnie, że było pysznie 🙂


Żłobek – Sówki pokonują tor przeszkód

Sówki nabierają coraz większej sprawności pokonując tory przeszkód i labirynty 🙂


Przedszkole – Tydzień bez zabawek, dzień 2 z 3

Kolejny dzień bez zabawek za nami 🙂 Dzieci ponosi wyobraźnia, budzą się w nich artyści, którzy potrafią wyczarować coś pięknego z niczego 🙂 Już nie możemy się doczekać co przyniesie jutrzejszy twórczy dzień, a oto efekty dzisiejszych prac 🙂


Żłobek – Sówki zapoznały się z pingwinkiem

Sówki poznały pingwinka 🙂 zaśpiewały o nim piosenkę, nauczyły się tańca a przy pomocy paluszków stworzyły portret pingwinka 🙂


Przedszkole – tydzień bez zabawek dzień 1 z 3 

W przedszkolu było dziś baaaardzo pracowicie! Panował wręcz artystyczny nieład! 🙂 Omnibuski bardzo się dziś napracowały, spakowały wszystkie zabawki i wyprawiły je na zimowe wakacje, zwinęły dywan i oddały się pracy twórczej m.in. z materiałów recyklingowych 🙂 To będzie szalony tydzień!
Zapraszamy do GALERII.


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Sówki jak co tydzień dzielnie pracowały z pieskiem 🙂 Przyjaźń człowiek – pies kwitnie w najlepsze 🙂
W zakładce GALERIA więcej zdjęć z zajęć.


Przedszkole – warsztaty “Miłość jest najważniejsza”

Kolejny cykl warsztatów za nami. W lutym dominowała u nas tematyka miłości 🙂 <3 Serdecznie dziękujemy za przybycie i prosimy Was drodzy Rodzice o rezerwacje wolnego terminu w kalendarzu już na kolejne – marcowe warsztaty, które związane będą z tematyką wiosny 🙂 Szczegóły wkrótce 🙂


Przedszkole – kosmos, dzień i noc

Omnibuski poznały charakterystyczne obiekty dla kosmosu oraz planetę na której żyjemy 🙂 Dzieci znakomicie przyswoiły nowe wyrazy przy pomocy stosowanej w naszej placówce metodzie Domana. Na koniec zajęć dzieci wykonały planetę – prace możecie Państwo podziwiać w szatni. 
Zapraszamy do GALERII tam więcej zdjęć z zajęć.


Żłobek – urodziny Zosieńki

W żłobku ważny dzień – świętujemy urodziny Zosi 🙂 której życzymy samych cudownych dni 🙂


Żłobek – Sówki trenują celność

Sówki trenowały rzuty piłeczkami do celu 🙂 szło im bardzo sprawnie 🙂


Żłobek – Misie ozdabiają wróbelki

Podczas zajęć z cyklu “Mały artysta” Misie ozdabiały wróbelki kolorowymi piórkami 🙂


Przedszkole – Walentynki 2017

Przedszkolaki również zostały porwane przez wir miłości 🙂 Walentynkowe szaleństwo na Zdrojowej trwa 🙂
Fotorelacja w GALERII 🙂


Żłobek – Walentynki 2017

Miłość zagościła u nas na dobre 🙂 na rytmice bawiliśmy się przy romantycznych dźwiękach a resztę dnia spędzamy w atmosferze miłości 🙂 Bo jak powszechnie wiadomo pierwsze sumpatie nawiązują się już w żłobku 🙂 
Fotorelacja w GALERII 🙂


Przedszkole – Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 2017

Dzielne przedszkolaki i ich rodzice reprezentowali naszą placówkę na Przedszkoliadzie 🙂 Omnibuski spisały się na medal, który zresztą zdobyły razem z pucharem, dzielnie walcząc w konkurencjach sportowych 🙂
Dziękujemy Wam drodzy rodzice za gorące kibicowanie 🙂 Byliście najlepsi! Cudownie, że wspólnie dbamy aby nasze dzieci aktywnie kształtowały sprawność fizyczną 🙂 
Zapraszamy do zakładki GALERIA 
tam więcej zdjęć.


Żłobek – Sówki projektują ubranka dla ptaszków 

W ten mroźny dzień Sówki postanowiły zaprojektować ptaszkom kolorowe i ciepłe ubranka 🙂 Zobaczcie jaką twórczością wykazali się nasi mali projektanci 🙂


Przedszkole – w schronisku

Dzieci zapoznały się z pojęciem “schronisko”.
Odróżniają intencje ludzi wobec zwierząt , wiedzą,że nie każdy chce się nimi opiekować i o nie dbać. Dzieci wiedzą, że zwierzęta podobnie jak ludzie mają uczucia, że potrzebują odpoczynku, miłości, cieszą się i boją. 🙂 


Żłobek – Sówki wykonują prace plastyczne

Sówki podczas zajęć plastycznych z cyklu “Mały Artysta” przenoszą na papier karmniki dla ptaszków 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – zimowy spacer

Dziadek Mróz Omnibuskom nie straszny ! – aktywność fizyczna i endorfiny wygrywają z zimową pogodą 😉


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Cztery łapy, wywieszony języczek i pociesznie merdający ogonek – to widok, który znów  zagościł w naszych placówkach 🙂 Zobaczcie jak z pieskiem pracowały dziś Sówki 🙂 zapraszamy do GALERII


Żłobek – Sówki i Misie na rytmice

Rytmika to nie tylko tańce i śpiew – to także ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce sprzyjające rozwojowi prawidłowej postawy u dzieci 🙂
Zapraszamy do GALERII.


Przedszkole – wizyta kominiarzy

Do Małych Omnibusków zawitali kominiarze. Zaprezentowali dzieciom swój strój i wytłumaczyli czym się zajmują. Dzieci dowiedziały się bardzo istotnej kwestii – bez kominiarzy Św. Mikołaj nigdy nie dostałby się do naszych domów! 🙂


Przedszkole – zajęcia z dronami

Wooow 🙂 Drony w przedszkolu?! Tak! 🙂 w naszym przedszkolu jest to możliwe 🙂
Omnibuski wyruszyły dronami w podróż po świecie 🙂 Dzieci nauczyły się nazw państw i poznały charakterystyczne dla nich budowle. Zajęcia oparte o nowoczesne technologie to świetne połączenie zdobywania wiedzy w ciekawy sposób i czerpania z tego radości 🙂 
Cała fotorelacja z zajęć w GALERII – zapraszamy!


Żłobek – zajęcia rytmiki

Nasi podopieczni wprowadzani są przez p.Martę w świat muzyki 🙂 Rytmika wykorzystuje aktywne formy kontaktu z muzyką, jak ruch, śpiew i improwizacja. Kształtuje poczucie rytmu i świadomość ruchową, pozwala na ekspresję i twórczą inwencję 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak Żłobkowicze bawią się na rytmice 🙂


Przedszkole – makiety na zajęcia z dronami 

Drodzy Rodzice Przedszkolaków – serdecznie dziękujemy Wam za zaangażowanie w pierwsze zajęcia z dronami i przygotowanie cudownych makiet 🙂 Wasza aktywność twórcza i pomoc jest nieoceniona 🙂 Jesteście wspaniali! 🙂


Przedszkole – Jeżyk kolczatek

Omnibuski zainspirowane opowieścią o Jeżu kolczatku i żmijce Aleksandrze ćwiczyły pamięć i spostrzegawczość i poznały znaczenie zwrotu “Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe.”.
Okazało się ,że jeż by się obronić zamienia się w kłującą kulkę. Dzieci trenowały też motorykę małą malując palcem po śladzie. Na koniec wykonały metodą paliczkową obraz jeżyka i uczyły go alfabetu 🙂


Żłobek – zabawy dowolne Misiaczków

W żłobku jest też czas na zbawy dowolne, które służą realizacji indywidualnych pomysłów dzieci, na zabawy ogólnorozwojowe pozostawiające dzieciom swobodę doboru sposobu zabawy według zainteresowań dzieci. 
Mamusiu, Tatusiu – zobaczcie w GALERII jak świetnie bawię się w żłobku 🙂


Żłobek – Sówki podczas spaceru

Sówki wybrały się na spacer 🙂 Poznawały najbliższą okolicę żłobka i obserwowały gdzie na czas zimy ukryły się zwierzęta.
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – dziecięca matematyka z Rozi

Podczas dogoterapii Omnibuski łączyły elementy dziecięcej matematyki i ćwiczenia konstrukcyjne. W zabawie połączonej z nauką towarzyszyła dzieciom Rozi 🙂
Więcej zdjęć z zajęć w GALERII 


Żłobek – Misie odwiedził piesek 

Naszą najmłodszą grupę dzieci odwiedził piesek ze swoim trenerem 🙂 Jak co tydzień zabawa połączona z terapią i nauką była doskonała 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Żłobek – Sówki podczas zajęć z pieskiem

Sówki uwielbiają zajęcia dogoterapii 🙂 zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak bawiły się tym razem 🙂


Żłobek – zimowe zabawy Sówek

Dzieci uwielbiają zabawy na śniegu 🙂 dlatego też nasi milusińscy korzystając z pięknej zimowej aury wybrali się na spacer 🙂
W GALERII więcej zdjęć.


Żłobek – dogoterapia u Misów

Na ostatnich zajęciach dogoterapi Misiaczki bawiły się doskonale 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII znajdziecie tam więcej zdjęć.


Żłobek – Sówki pracują z pieskiem

Tym razem Sówki bawiły się z pieskiem m.in. w skoki przez obręcz 🙂 Dzieci jako trenerzy spisały się na medal! Cudownie patrzeć jak Małe Omnibuski uczą się szacunku do zwierząt, nabywają pewności siebie i odwagi 🙂
Całość zdjęć z zajęć w GALERII.


Przedszkole – słoneczny, zimowy spacer

Omnibuski wybrały się na zimowy spacer, korzystając z pięknej pogody łapały promyczki słońca 🙂 Przy okazji dzieci ćwiczyły koncentrację i uwagę – nasłuchując odgłosy zwierząt i ptaków, budzących się do życia 🙂
Zdjęcia ze spaceru oczywiście w GALERII.


Żłobek – czas na zabawę u Sówek

Nasz żłobek to również czas beztroskiej zabawy Małych Omnibusków 🙂 Czas, który wyzwala u dzieci niesamowite pokłady endorfin 🙂 
Wejdźcie do GALERII i zobacznie jak świetnie się bawią 🙂


Żłobek – zajęcia dogoterapii w grupie Sówek

Podczas zajęć z pieskiem dzieci wykonują wiele ćwiczeń i zabaw mających służyć rozwojowi dzieci, ich zmysłów i pozytywnych emocji 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiega dogoterapia u naszych Sówek 🙂


Przedszkole – urodziny Hani

Świętowaliśmy urodziny Hani 🙂 
Haniu – życzymy Ci dni pełnych bajkowych przygód, uśmiechu od ucha do ucha i spełnienia wszystkich marzeń 🙂
Zdjęcia z urodzin w GALERII.


Przedszkole – występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

Występy przed publicznością to dla dzieci duże przeżycie. Tym razem Omnibuski wystąpiły przed wyjątkową publicznością – Babcią i Dziadkiem 🙂 Przedszkolaki spisały się na medal! 🙂
Krótka fotorelacja oczywiście w GALERII.


Żłobek – Misie robią laurki na Dzień Babci i Dziadka

Nasi najmłodsi podopieczni przygotowywali niespodzianki dla Babci i Dziadka z okazji ich święta 🙂 Dzieci włożyły w te prace plastyczne całe swoje serduszka 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – pracujemy w grupach

Przez cały tydzień Omnibuski ćwiczyły pracę w grupach 🙂 Ciocia tak organizowała ćwiczenia i zabawy dydaktyczne aby kształtować u dzieci umiejętność współpracy 🙂 m.in. poprzez próby przeliczania, szacowania wyniku czy też układania kompozycji wg. własnej wyobraźni 🙂 To był pracowity tydzień!
W GALERII więcej zdjęć.


Żłobek – kolejne zajęcia dogoterapii w Misiach

Kolejne zajęcia dogoterapii za nami 🙂 Było rewelacyjnie! Co ciekawe – dzieci korzystające z zajęć dogoterapii są w stanie pokonać psychologiczne bariery takie jak np. wstyd czy brak pewności siebie. Dogoterapia sprawia dzieciom radość 🙂 a motywacja do pracy z pieskiem powstaje w dzieciach spontanicznie i samoistnie wraz z rosnącą więzią, jaka powstaje między dzieckiem a pieskiem 🙂 
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Przedszkole – wizyta Policji

Przedszkolaków odwiedzili niecodzienni goście – funkcjonariusze Policji. Wizyta profilaktycznie nawiązywała do zasad obowiązujących w ruchu drogowym i zasad o których dzieci powinny pamiętać aby bezpiecznie spędzić ferie. Policjanci pochwalili dzieci za wiedzę i znajomość numerów alarmowych 🙂 Omnibuski otrzymały prezenty a także zaproszenie na zwiedzanie policyjnego auta w zamian za co dzieci podarowały Policjantom taniec i piosenkę oraz dyplom “Policjant na medal” 🙂 To był dzień pełen wrażeń.
Więcej zdjęć w GALERII.


Żłobek – pierwsze zajęcia dogoterapii u Misiów

Nasze najmłodsze Omnibuski również odwiedził piesek 🙂 Dogoterapia zachwyciła dzieci 🙂 wpływając przy okazji na ich dobre samopoczucie 🙂 Udowodnionym jest fakt, że obecność pieska uspokaja i relaksuje dzieci, tym bardziej cieszymy się, że nasze Omnibuski mogą korzystać z tej metody 🙂
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Szczeciński Budżet Obywatelski

Przyjaciele – zapraszamy do oddania głosu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na inicjatywy dot. Osiedla Arkońskiego. Do 18 stycznia na stronie www.konsultuj.szczecin.pl (zakładka Szczeciński Budżet Obywatelski – Głosowanie) możecie oddać głos na:
– projekt duży dzielnica Zachód – projekt numer 31 “Remont Parku im. F.Chopina” – projekt ma na celu remont alejek i powiększenie placu zabaw dla dzieci – z którego korzystają również nasze Małe Omnibuski
– projekt ogólnomiejski – projekt numer 108 “Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wiosny Ludów”
Co istotne w tym roku może zagłosować każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek – głosować mogą nawet dzieci 🙂
Zapraszamy do głosowania!


Przedszkole – bal przebierańców

To był dzień pełen karnawałowej zabawy 🙂 Kolorowi przebierańcy zagościli w przedszkolu 🙂 Odbył się niepowtarzalny pokaz mody w wykonaniu przedszkolaków 🙂 a przy okazji kształtowaliśmy rolę bajek w naszym życiu 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – urodziny Frania

Świętujemy urodziny Frania 🙂 Wszystkie Małe Omnibuski i ciocie życzą Franiowi dużo uśmiechu, beztroskiej zabawy, zdrówka, wielu cudownych przyjaciół i niesamowitych przygód jak w ulubionej bajce Frania – “Tropiciele”.
Natruralnie zapraszamy do GALERII – tam znajdziecie więcej zdjęć 🙂


Przedszkole – pierwsze zajęcia dogoterapii

Dogoterapia to metoda, która doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Dogoterapia wspomaga rozwój osobowości naszych Małych Omnibusków, edukuje i rehabilituje. Za nami już pierwsze zajęcia 🙂 dzieci były zachwycone i zdobyły nowego przyjaciela – pieska 🙂
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Żłobek – poranne zabawy

Poranki bywają ciężkie – rozstanie ze swoją pociechą jest trudne. Jednak Małe Omnibuski w Żłobku od rana bawią się w najlepsze, także drodzy Rodzice wracajcie spokojnie do pracy i codziennych obowiązków bo Wasze dzieci świetnie się bawią – zobaczcie sami. Więcej zdjęć w zakładce GALERIA.


6 stycznia – placówki nieczynne

Przypominamy, że 6 stycznia (piątek) Przedszkole i Żłobek są nieczynne. 
Życzymy miłego, długiego, zimowego weekendu! Widzimy się już w poniedziałek 🙂


Przedszkole – tropienie zimowych zwierząt

Przyszła do nas długo wyczekiwana zima a razem z nią wielka radość wśród dzieci. Podczas spaceru z ciocią Paulinką Przedszkolaki umieściły w parku własnoręcznie wykonany karmnik a w nim pokarm dla zimujących ptaków. Dzieci będą sprawdzać czy ptaszki korzystają z pomocy ludzi aby przetrwać mrozy. To był piękny, zimowy dzień połaczony ze świetną zabawą na śniegu.
Zapraszamy do zakładki GALERIA – tam możecie zobaczyć więcej zdjęć z tej wyprawy.


Poszukujemy pracownika!

Centrum Edukacyjne „Omnibus” poszukuje nauczyciela do żłobka i przedszkola (ul. Zdrojowa, Szczecin).

Wymagania:
-wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)
-mile widziane doświadczenie jako pracownik żłobka/przedszkola i/lub doświadczenie w pracy z dziećmi.

Oferujemy:
– praca od stycznia 2017 r.
– umowa zlecenie przez pierwsze 3 miesiące z kontynuacją na podstawie umowy o pracę.


Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o wysłanie CV na adres biuro@szkolyomnibus.pl

Informujemy iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Przedszkole i żłobek MAŁE OMNIBUSKI ZAPRASZA!

Pozostało ostatnich 5 wolnych miejsc!

Opłata czesnego:

żłobek – 790 zł/1 miesiąc (w cenie wyżywienie) , PLACÓWKA ZŁOŻYŁA WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI MALUCH PLUS !

przedszkole – 500 zł/1 miesiąc (plus wyżywienie).

Placówka Małe Omnibuski usytuowana jest w zacisznym zakątku Szczecina, na pełnym zieleni, pięknym osiedlu Arkońskim.

Tworzymy doskonałe warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, zapewniając najwyższą jakość opieki i poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia (żłobek), oraz od 3 do 6 roku życia (przedszkole).

Zapewniamy:

– wykwalifikowaną i sympatyczną kadrę

– indywidualne podejście do każdego dziecka – nieliczne grupy

– certyfikowane wyposażenie

– zdrowe, zbilansowane posiłki i diety

– bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie żłobka

– szeroką ofertę edukacyjną

– aktywne wspomaganie rozwoju

– bogatą ofertę dydaktyczną

– zajęcie dodatkowe w cenie

Prosimy o kontakt telefoniczny tel. 662 380 915; biuro@szkolyomnibus.pl zlobek@szkolyomnibus.pl przedszkole@szkolyomnibus.pl

Some content here depending on data type

Ostatnie wolne miejsca do Żłobka Omnibuski

Informujemy, że zgłoszenia w ramach naboru dodatkowego do Żłobka Omnibuski przyjmujemy do wyczerpania puli wolnych miejsc dla kobiet posiadających status osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Żłobek zlokalizowany bedzie przy ulicy Potulickiej 20C/U1.

Kontakt w sprawie rekrutacji do projektu: biuro@omnibuski.pl lub tel. 668 704 517

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej opisanej kopercie w Biurze Projektu przy ul. Brodnickiej 10 (Gumieńce, siedziba Centrum Edukacyjnego Omnibus, budynek Gimnazjum nr 20, wejście boczne w prawym skrzydle szkoły, od godz. 9 do godz. 17) lub w Żłobku Małe Omnibuski przy ul. Zdrojowej 23-25 (os. Arkońskie) od godz. 7 do 17.

Zebranie z Rodzicami dzieci z placówki przy ul. Zdrojowej

Informujemy,że zostały ustalone terminy zebrań z Rodzicami:
– 4 września godz.16.30 dla grup: Sówki i Misie
– 5 września godz.16.30 dla grup: Biedronki i Żabki
Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy

Dodatkowy nabór do żłobka

Centrum Edukacyjne Omnibus ogłasza dodatkowy nabór do Żłobka Omnibuski!  Ostatnie wolne miejsca dla mam na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich!!!

Zapraszamy kobiety posiadające dzieci do lat 3 spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 18-39 lata,
 • zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadające status osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; UWAGA!!! Na pierwszy dzień udzielenia wsparcia (pierwszy dzień w żłobku) należy przebywać na ww. urlopie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31.08.2018.

Panie, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą miały zapewniona opiekę nad dzieckiem do lat 3 w nowoutworzonym żłobku wraz z wyżywieniem, przez okres 12 miesięcy (od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.), koszt miesięcznej, stałej opłaty wnoszonej przez Uczestniczki projektu to jedynie 65 zł miesięcznie za dziecko gdyż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dni Adaptacyjne w Żłobku przy ul. Zdrojowej

Serdecznie zapraszamy na Dni Adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Żłobka przy ul. Zdrojowej, które odbędą się w dniach 29, 30 i 31 sierpnia od godz. 9:30.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 668-70-44-50.

Dni Adaptacyjne w Przedszkolu 28-30 sierpień

Serdecznie zapraszamy na Dni Adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola, które odbędą się w dniach 28, 29 i 30 sierpnia od godz. 9:30.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 668-70-44-30.

Lista rankingowa - projekt

Lista rankingowa projektu rekrutacji do Żłobka Omnibuski dostępna tutaj.

Zmiany w regulaminie rekrutacji

Beneficjent, działając na podstawie paragrafu 9 punkt 2 Regulaminu, ze względu na dużą liczbę chętnych do udziału w projekcie, określił dodatkowe kryteria rekrutacji. 

 W Regulaminie dodano w paragrafie 3 punkt 6 o brzmieniu:

W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatki na Uczestniczki Projektu decydować będzie dodatkowo:

a. Kolejność zgłoszeń

b. W przypadku osób pracujących opiekujących się dziećmi do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – termin zakończenia urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego i powrotu do pracy – im bliższy termin powrotu do pracy tym wyższa pozycja na liście rankingowej

c. W przypadku osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dodatkowo przeprowadzona zostanie rozmowa z doradca zawodowym, który oceni stopień w jakim kandydatka jest zmotywowana do powrotu na rynek pracy oraz jakie dotychczas podjęła działania w celu powrotu na rynek pracy – możliwość uzyskania od 0 do 50 pkt.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do Żłobka Małe Omnibuski!

Informujemy, że ogłoszenie listy rankingowej podstawowej i rezerwowej odbędzie się najpóźniej 10.08.2018 r.

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt pn. „Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie”  nr RPZP.06.06.00-32-K007/17, Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Rekrutacja do Żłobka Małe Omnibuski!

Zapraszamy wszystkie mamy dzieci do lat 3 do udziału w rekrutacji do Żłobka Małe Omnubuski, która rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do 31 sierpnia br. Aby wziąć udział w rekrutacji należy spełnić kryteria opisane poniżej.
Panie, które zostaną zakwalifikowane do projektu będą miały zapewniona opiekę nad dzieckiem do lat 3 w nowoutworzonym żłobku wraz z wyżywieniem, przez okres 12 miesięcy (od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.), koszt miesięcznej, stałej opłaty wnoszonej przez Uczestniczki projektu to jedynie 65 zł miesięcznie za dziecko gdyż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W Projekcie może uczestniczyć 48 kobiet ze Szczecina, które chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub dzieci, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 18-39 lata,
 • zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • posiadające status:
 1. osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

lub

 1. osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.

Do formularza zgłoszeniowego wymagane jest załączenie zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy lub zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające statusu osoby bezrobotnej lub oświadczenie dot. statusu osoby biernej zawodowo.

 • dostarczenie kompletu dokumentów.

W szczególności zapraszamy Panie z niepełnosprawnościami, dla których mamy przeznaczone 5 miejsc.

 

Podczas procesu rekrutacji priorytetowo traktowane będą:

 1. kobiety z niepełnosprawnościami – premia punktowa: +20 pkt,
 2. dzieci z niepełnosprawnościami – premia punktowa: +30 pkt,
 3. samotne matki – premia punktowa: +20 pkt,
 4. kobiety z wykształceniem średnim lub niższym – premia punktowa: +10 pkt.

Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt pn. „Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie”  nr RPZP.06.06.00-32-K007/17, Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Projekt Żłobek Omnibuski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizuje projekt Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie, numer wniosku: RPZP.06.06.00-32-K007/17 w ramach Działania 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

O kolejnych etapach projektu będziemy informować na bieżąco!

Sprawdź szczegóły.

 

Co u nas nowego?

Żłobek – zajęcia języka angielskiego u Sówek

Sówki razem z Ciocią Moniką poznają zwierzątka 🙂


Żłobek – Sówki pracują metodą Domana

Nasi milusińscy z czasem odkrywają fakt, że słowa mają znaczenie. Dla dorosłych to oczywiste ale dla dziecka jest to jakby tajemniczy szyfr, który zna razem z dorosłymi. Sówki poprzez czytanie globalne poznają ten szyfr :) a przy okazji zapis literalny słów 🙂 


Dzień dziecka

Zabawa z okazji Dnia Dziecka od samego rana trwa w najlepsze! Nasze placówki odwiedzili klauni z prezentami 🙂 Misiaczki bawią się doskonale! a to jeszcze nie koniec dnia 🙂

Żłobek – słoneczne zabawy

Nasze Sówki doskonale bawiły się na podwórku 🙂


Żłobek – zabawy Sówek na powietrzu

Sówki korzystają z pięknej, majowej pogody bawiąc się na powietrzu 🙂


Przedszkole – majowy spacer

Przedszkolaki podziwiają wiosenną przyrodę spacerując w majowym słonku 🙂


Żłobek – wiosenny spacer Sówek

Dzieci łapią każdy promyk słonka 🙂 Zabawa na powietrzu jest cudowna 🙂


Żłobek – z rzodkiewką w roli głównej

U Sówek rozpoczął się cykl zajęć warzywa wiosenne. Jako pierwsza królowała rzodkiewka prosto z ogródka babci cioci Marty. Dzieciom bardzo smakowała 🙂 Wykonaliśmy również prace plastyczne. Efekty można będzie oglądać w szatni naszych Sówek.
A już za tydzień nowe warzywo 🙂


Żłobek – wesołe zabawy Misiów

Pełne radości Misie podczas zabaw dowolnych z Ciocią 🙂

 


Żłobek – brązowy czwartek

W czwartek Misie i Sówki poznawały kolr brązowy 🙂 więcej zdjęć z zajęć oczywiście w galerii.


Żłobek – Sówki obchodzą urodziny Julka

Sówki miały kolejną wspaniałą okazję do świętowania – tym razem były to urodziny Julka 🙂


Żłobek – Sówki świętują urodziny koleżanki

Świętowanie urodzin to dla dzieci wielkie, ważne i podniosłe wydarzenie 🙂 Na które często czekają z niecierpliwością 🙂 Tym razem urodziny obchodziła Laura, której życzymy samych bajkowych przygód 🙂


Przedszkole – kto Ty jesteś?

Dzieci pamiętają kim są i jaka krew w nich płynie. Na zajęciach poznały flagę, godło Polski, hymn – pozostałe efekty widać na zamieszczonym filmie 🙂  Zapraszamy do podziwiania naszych zdolnych, mądrych, przedszkolnych główek.


Żłobek – różowo-fioletowy dzień u Sówek

U Sówek królował kolor różowy i fioletowy. Dzieci wykonywały prace plastyczne z użyciem tych barw 🙂


Żłobek – papierowy zawrót głowy u Misiów

Czasem zupełnie podstawowe artykuły i przedmioty mogą sprawić wiele frajdy i zapewnić doskonałą zabawę 🙂 Misie do zabawy wykorzystały szary papier – było rewelacyjnie !


Żłobek – przygotowania Sówek do święta flagi

Dzieci rozpoczęły przygotowania do święta flagi 🙂


Przedszkole – pokaz mody z odpadów recyklingowych

Przedszkolaki zaprosiły grupę Sówek na niesamowity pokaz mody. Nasze dzieci doskonale wiedzą, że warto chronić ziemie i być prawdziwym ochroniarzem przyrody.  Fotorelacja z zabawy oczywiście w zakładce GALERIA 🙂


Żłobek – zielony czwartek u Misiów

Tak Misie w towarzystwie koloru zielonego spędzały czwartek 🙂

  

Przedszkole – ekologiczny dzień ziemi

Pogoda nie sprzyjała dlatego nie mogliśmy wyjść posprzątać swiat ale pamiętamy o tym aby wyrzucać śmieci do kosza, segregować odpady, zakręcać krany i szanować zieleń 🙂 Na zajeciach plastycznych dzieci wykonały piękne ekologiczne ludziki – praca pt. ” Coś z niczego – recyklingowe ludziki . ” 🙂

 

Sówki – zielone zajęcia plastyczne

Sówki na zajęciach plastycznych wykonywały prace gdzie motywem przewodnim był kolor zielony 🙂


Sówki – zielony dzień

Kolorowe dni to już tradycja w naszym żłobku – tym razem u Sówek gościł kolor zielony 🙂


Przedszkole – w Papugarni Carmen

Przedszkolaki odwiedziły Papugarnię Carmen. Wycieczka była doskonałą formą obcowania z egzotyczną przyrodą i ptakami z całego świata 🙂 Okazało się, że papuga Riko potrafi nawet mówić i przyniosła dzieciom wiele radości 🙂 
Cała fotorelacja w GALERII 🙂


Wesołych Świąt Wielkanocnych


Misie – czwartkowe zabawy z Tornado

Żłobkowicze uwielbiają czwartkowe zajęcie dogoterapii 🙂


Przedszkole – Szymon czyta Przedszkolakom

Szymon – brat Ali – czytał Przedszkolakom książeczkę o pisankach 🙂
Wszystkich chętnych, którzy dysponują chwilką czasu zapraszamy do wspólnego czytania dzieciom.


Sówki – zabawy z chustą animacyjną

Sówki doskonale bawią się przy pomocy chusty animacyjnej.


Żłobek – prace konkursowe “Wielkanocna ozdoba”

W zakładce GALERIA prezentujemy wszystkie prace konkursowe Misiów i Sówek 🙂


Żłobek – dzień z kolorem żółtym u Sówek

W grupie Sówek dominował dziś kolor żółty 🙂 Dzieci na zajęciach plastycznych malowały wielkanocne kurczaczki 🙂


Żłobek – Sówki ćwiczą koordynację ruchową

Pogoda za oknem mało wiosenna jednak u Sówek nie ma czasu na nudę!
Dzieci samodzielnie ułożyły tor z puzzli po którym mknęły ćwicząc koordynację ruchową 🙂


Przedszkole – poznajemy wielkanocne symbole

W związku z rozstrzygnięciem wielkanocnego konkursu i zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi dzieci poznały symbole Świąt Wielkanocnych i wykonały wielkanocnego zajączka 🙂


Przedszkole – wyniki konkursu na “Najpiękniejsze jajko”

Drodzy Rodzice dziękujemy za zaangażowanie i wykonanie z dziećmi wielkanocnych jaj 🙂 Dziękujemy za wszystkie prace, każda była piękna i wyjątkowa 🙂 Po wspólnej naradzie dzieci zdecydowały, że wszystkie prace zajmą pierwsze miejsce i otrzymają złoty medal 🙂 Każda praca była wykonana inną techniką co świadczy o tym, że można bawić się twórczością . Jeszcze raz gratulujemy. 🙂 🙂


Żłobek – dzień z kolorem czerwonym

W żłobku było czerwono a to za sprawą dnia podczas któego dzieci poznawały  kolor czerwony 🙂 


Żłobek – zajęcia j.angielskiego u Sówek

Sówki pogłębiają tajniki wiedzy związanej z poznawaniem podstaw języka angielskiego podczas zajęć z Ciocią Moniką 🙂


Żłobek – dzień teatru u Misiów

Misie świętowaly dzień teatru bawiąc się doskonale przy wierszach J. Brzechwy czytanych przez Ciocie 🙂


Przedszkole – dzień teatru

Obchodziliśmy Dzień Teatru. Dzieci zamieniły się w aktorów i na scenie prezentowały swoje zdolności aktorskie w oparciu o wiersze Jana Brzechwy 🙂 Urządziliśmy sobie prawdziwy pokaz teatralnej mody 🙂
Teatr towarzyszył nam przez cały dzień 🙂 było cudownie! Cała fotorelacja oczywiście w GALERII – zapraszamy 🙂


Żłobek – Sówki na słoneczku

Kiedy słonko świeci cieszą się dzieci 🙂 Pogoda zachęca do zabawy na powietrzu więc korzystamy 🙂


Przedszkole – na placu zabaw

Przedszkolaki korzystają z pięknej, wiosennej pogody doskonale się przy tym bawiąc 🙂


Żłobek – rytmika

Słoneczny wtorek w Żłobku w towarzystwie dźwięków muzyki 🙂


Przedszkole – marcowe warsztaty

Za nami kolejny warsztaty z cyklu “Otwarte Przedszkole”. Tym razem tematyką nawiązaliśmy do wiosny i zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy rodzicom za przybycie 🙂 i przypominamy o naszym konkursie na “Najpiękniejsze jajko”, który trwa do końca marca. Pierwsze prace już są – jesteście cudowni 🙂 


Żłobek – zabawy Sówek na powietrzu 

Pogoda sprzyja dobrej zabawie 🙂 Sówki na placu zabaw 🙂


Żłobek – żółty dzień u Misiów

Za oknem słonko dlatego Misie poznają kolor żółty 🙂 Nasze najmłodsze pociechy swoimi małymi stópkami wykonały piękny obraz przedstawiający słonko 🙂 


Żłobek – dzień z kolorem żółtym

U Sówek zrobiło się bardzo słonecznie a to za sprawą dnia z kolorem żółtym 🙂


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Sówki doskonale bawią się z Tornado na zajęciach dogoterapii.


Przedszkole – Wycieczka do Muzeum Narodowego

Dzieci przeniosły się do przeszłości w świat afrykańskiej kultury. To był fascynujący dzień pełen niesamowitych wrażeń. Cała fotorelacja z wizyty do Muzeum Narodowego w GALERII.


Żłobek – Misie ozdabiają żabki

W ten wiosenny dzień nasi najmłodsi – Misie zajęły się ozdabianiem żabek 🙂


Żłobek – Sówki witają wiosnę

Sówki pięknie, radośnie i kolorowo powitały wiosnę 🙂


Przedszkole – powitanie wiosny

Zobaczcie jak przedszkolaki witały wiosnę 🙂
W zakładce GALERIA cała fotorelacja 🙂


Żłobek – Sówki przygotowują się do powitania wiosny

Sówki własnoręcznie przygotowywały Marzannę 🙂


Przedszkole – zabawy w parku

Przedszkolaki rozładowują pokłady pozytywnej energii bawiąc się w parku 🙂


Przedszkole – akcje “Samodzielne śniadanka” i “Błysk”

Przedszkolaki ćwiczą czynności samoobsługowe, to znakomity czas aby zmotywować dziecko do działania i pochwalić. Dzieci przygotowują samodzielnie kanapki i pamiętają o zachowaniu czystości. Nasze zuchy to prawdziwi pomocnicy 🙂 Każdego dnia możemy się o tym przekonać zerkając na tablicę dyżurnego, na której widać efekty pracy dzieci i motywujące medale 🙂
Drodzy Rodzice pozwalajcie dzieciom na trochę szaleństwa w kuchni 🙂


Żłobek – Misie gościły p.Policjanta

Misie odwiedził niecodzienny gość – p. Policjant 🙂 Dzieci były bardzo zainteresowane strojem Policjanta, chętnie przymierzały jego czapkę 🙂


Żłobek – piątkowe zabawy dowolne u Sówek

Piątek mija Sówkom w doskonałej atmosferze, świetnie się bawiąc 🙂 


Żłobek – wizyta Pszczelarza 

Dzieci ze Żłobka odwiedził Pszczelarz 🙂 opowiedział dzieciom o pszczołach, swoim zawodzie 🙂 i poczęstował słodkim miodkiem 🙂 więcej zdjęć oczywiście w GALERII 


Przedszkole – urodziny Poli

Dziś świętujemy urodziny jednej z naszych Biedronek – Poli, której życzymy dużo zdrówka, samych radosnych dni i wielu przyjaciół 🙂


Żłobek – dzień z kolorem zielonym u Sówek

U Sówek zielony zawrót głowy 🙂 dzieci poznają kolor zielony 🙂


Przedszkole – wizyta Pszczelarza

Na Zdrojowej zawitał Pszczelarz 🙂 Opowiedział dzieciom gdzie mieszkają pszczoły, jak żyją i jak wytwarzają miód. Poczęstował dzieci prawdziwym miodem z pasieki 🙂
Otrzymaliśmy certyfikat braci pszczelarskiej i pamiątki 🙂 Dziękujemy za wizytę 🙂


Żłobek – zielony czwartek u Misiów

Tym razem nasze Misie poznawały kolor zielony 🙂


Żłobek – Sówki podczas dogoterapii

Sówki podczas dogoterapii bawią się świetnie 🙂


Żłobek – wiosna w pracach Sówek

Za oknem już prawie wiosna, w pracach plastycznych Sówek również 🙂


Żłobek – zajęcia teatralne u Sówek

Do Sówek również zawitał teatr 🙂 Lalki z Pleciugi zaprzyjaźniły się z dziećmi 🙂
Cudownie, że od najmłodszych lat dzieci mogą obcować z wysoką kulturą jaką jest teatr 🙂


Żłobek – Misie odwiedzili goście z Pleciugi

Żłobek odwiedzili specjalni goście – kukły wraz z aktorką z Teatru Lalek Pleciuga p.Martą. Misie były przeszczęśliwe 🙂 a najbardziej spodobała im się kukła – babcia Jadzia 🙂


Przedszkole – warsztaty teatralne

Omnibuski odwiedziła aktorka Teatru Lalek “Pleciuga” p. Marta Łągiewka-Niewiadomska. Dzieci poznały nazwy lalek występujących w teatrze. Mogły spróbować swoich sił w poruszaniu lalką. Poszerzyły także swoją wiedzę o teatrze, poznały jego budowę..To był ciekawy dzień. Dziękujemy p.Marcie za odwiedziny 🙂
Fotorelacja z warsztatów oczywiście w zakładce GALERIA – zapraszamy 🙂 


Żłobek – dzień mężczyzny u Misiów

Dzisiejszy dzień u Misiów należał do mężczyzn 🙂 Nasze małe panie z tej okazji przygotowały kolegom piękne rysunki 🙂


Żłobek – Sówki uczą się wierszyka

Sówki ćwiczą naukę wiersza “Burza” trenując przy okazji zdolności zapamiętywania i wyobraźnię 🙂


Żłobek – dzień niebieski u Misów

Misie poznają kolory – tym razem dzień niebieski w żłobku 🙂


Żłobek – bal “Powitanie wiosny”

Drodzy Rodzice!
21 marca w żłobku odbędzie się bal pod hasłem “Powitanie wiosny”.
Prosimy o przebranie w ten dzień dzieci w stroje o tematyce wiosennej ☺️
Liczymy na Waszą kreatywność 🙂


Żłobek – dzień kobiet u Misiów

Chłopcy przygotowali dla naszych małych Pań piękne rysunki, które dziewczynki zabrały do domu wraz z książeczkami 🙂


Przedszkole – świetna zabawa na powietrzu

Przedszkolaki bawią się doskonale spędzając czas na placu zabaw 🙂 


Żłobek – Sówki na spacerku

Sówki wybrały się na spacerek 🙂 Dzieci odwiedziły pobliski park i obserwowały czy przyroda po zimie budzi się już do życia 🙂


Żłobek – Sówki podczas zajęć plastycznych

Sówki z Ciocią Magdą podczas zajęć plastycznych z cyklu “Mały artysta” 🙂 Rozbudzamy wyobraźnię dzieci i ćwiczymy zdolności manualne 🙂


Żłobek – Andrea z Sówkami świętuje urodziny

U Sówek wielkie święto – Andrea obchodzi 2-gie urodziny 🙂
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiegało świętowanie. 


Żłobek – zajęcia plastyczne u Sówek

Sówki podczas zajęć plastycznych poznają wiosenne kolory 🙂


Przedszkole – twist z p.Martą

Przedszkolaki rozpoczynają dzień w rytmie twista 🙂


Żłobek – strażak u Misiów

Pan Strażak odwiedził również grupę Misiów 🙂 Dzieci były bardzo zainteresowane gościem 🙂 Kto wie może wśród Misiów jest jakiś przyszły strażak 🙂 


Przedszkole – wizyta strażaka

Omnibuski odwiedził Pan Strażak, dzieci dowiedziały się na czym polega jego praca i dlaczego jest tak ważna, ponadto poznały elementy garderoby strażaka i przypomniały sobie numer alarmowy na straż pożarną! Bardzo dziękujemy za wizytę 🙂 fotorelacja z tego wydarzenia oczywiście w GALERII


Żłobek – Misie pracują z Rozi

Tak podczas zajęć Misiaczki pracowały z pieskiem – Rozi 🙂


Przedszkole – zajęcia z Rozi

Kolejne zajęcia z dogoterapii za nami 🙂 Rozi jak zwykle w dobrym humorze świetnie pracowała z dziećmi 🙂


Przedszkole – nauka wiosennej piosenki

Dziś rozpoczęła się meteorologiczna wiosna 🙂 z tej okazji Omnibuski rozpoczęły naukę wiosennej piosenki 🙂 Posłuchajcie jak im idzie 🙂 Z nauką piosenki na pewno zdążymy do przyjścia astronomicznej wiosny 🙂 w końcu trening czyni mistrza 🙂


Przedszkole – wiosna jest już blisko

Omnibuski poczuły prawdziwe przedwiośnie. Rozpoczęły się pierwsze rozmowy o nadchodzącej wiośnie – dostrzegliśmy pierwsze przebiśniegi. Dzieci trenowały wycinanie i pracowały z książkami 🙂


Żłobek – zimowy spacer

Sówki korzystając z ładnej pogody i promyczków słonka za oknem wybrały się na spacer 🙂


Żłobek – zajęcia rytmiki

Tak przebiegają rytmiczne poranki w żłobku. Więcej zdjęć oczywiście w zakładce GALERIA 🙂 zapraszamy. 


Żłobek – tłusty czwartek u Misiów

Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiegał tradycyjny tłusty czwartek u Misiów – naturalnie, że było pysznie 🙂


Żłobek – Sówki pokonują tor przeszkód

Sówki nabierają coraz większej sprawności pokonując tory przeszkód i labirynty 🙂


Przedszkole – Tydzień bez zabawek, dzień 2 z 3

Kolejny dzień bez zabawek za nami 🙂 Dzieci ponosi wyobraźnia, budzą się w nich artyści, którzy potrafią wyczarować coś pięknego z niczego 🙂 Już nie możemy się doczekać co przyniesie jutrzejszy twórczy dzień, a oto efekty dzisiejszych prac 🙂


Żłobek – Sówki zapoznały się z pingwinkiem

Sówki poznały pingwinka 🙂 zaśpiewały o nim piosenkę, nauczyły się tańca a przy pomocy paluszków stworzyły portret pingwinka 🙂


Przedszkole – tydzień bez zabawek dzień 1 z 3 

W przedszkolu było dziś baaaardzo pracowicie! Panował wręcz artystyczny nieład! 🙂 Omnibuski bardzo się dziś napracowały, spakowały wszystkie zabawki i wyprawiły je na zimowe wakacje, zwinęły dywan i oddały się pracy twórczej m.in. z materiałów recyklingowych 🙂 To będzie szalony tydzień!
Zapraszamy do GALERII.


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Sówki jak co tydzień dzielnie pracowały z pieskiem 🙂 Przyjaźń człowiek – pies kwitnie w najlepsze 🙂
W zakładce GALERIA więcej zdjęć z zajęć.


Przedszkole – warsztaty “Miłość jest najważniejsza”

Kolejny cykl warsztatów za nami. W lutym dominowała u nas tematyka miłości 🙂 <3 Serdecznie dziękujemy za przybycie i prosimy Was drodzy Rodzice o rezerwacje wolnego terminu w kalendarzu już na kolejne – marcowe warsztaty, które związane będą z tematyką wiosny 🙂 Szczegóły wkrótce 🙂


Przedszkole – kosmos, dzień i noc

Omnibuski poznały charakterystyczne obiekty dla kosmosu oraz planetę na której żyjemy 🙂 Dzieci znakomicie przyswoiły nowe wyrazy przy pomocy stosowanej w naszej placówce metodzie Domana. Na koniec zajęć dzieci wykonały planetę – prace możecie Państwo podziwiać w szatni. 
Zapraszamy do GALERII tam więcej zdjęć z zajęć.


Żłobek – urodziny Zosieńki

W żłobku ważny dzień – świętujemy urodziny Zosi 🙂 której życzymy samych cudownych dni 🙂


Żłobek – Sówki trenują celność

Sówki trenowały rzuty piłeczkami do celu 🙂 szło im bardzo sprawnie 🙂


Żłobek – Misie ozdabiają wróbelki

Podczas zajęć z cyklu “Mały artysta” Misie ozdabiały wróbelki kolorowymi piórkami 🙂


Przedszkole – Walentynki 2017

Przedszkolaki również zostały porwane przez wir miłości 🙂 Walentynkowe szaleństwo na Zdrojowej trwa 🙂
Fotorelacja w GALERII 🙂


Żłobek – Walentynki 2017

Miłość zagościła u nas na dobre 🙂 na rytmice bawiliśmy się przy romantycznych dźwiękach a resztę dnia spędzamy w atmosferze miłości 🙂 Bo jak powszechnie wiadomo pierwsze sumpatie nawiązują się już w żłobku 🙂 
Fotorelacja w GALERII 🙂


Przedszkole – Grupa Azoty Przedszkoliada Tour 2017

Dzielne przedszkolaki i ich rodzice reprezentowali naszą placówkę na Przedszkoliadzie 🙂 Omnibuski spisały się na medal, który zresztą zdobyły razem z pucharem, dzielnie walcząc w konkurencjach sportowych 🙂
Dziękujemy Wam drodzy rodzice za gorące kibicowanie 🙂 Byliście najlepsi! Cudownie, że wspólnie dbamy aby nasze dzieci aktywnie kształtowały sprawność fizyczną 🙂 
Zapraszamy do zakładki GALERIA 
tam więcej zdjęć.


Żłobek – Sówki projektują ubranka dla ptaszków 

W ten mroźny dzień Sówki postanowiły zaprojektować ptaszkom kolorowe i ciepłe ubranka 🙂 Zobaczcie jaką twórczością wykazali się nasi mali projektanci 🙂


Przedszkole – w schronisku

Dzieci zapoznały się z pojęciem “schronisko”.
Odróżniają intencje ludzi wobec zwierząt , wiedzą,że nie każdy chce się nimi opiekować i o nie dbać. Dzieci wiedzą, że zwierzęta podobnie jak ludzie mają uczucia, że potrzebują odpoczynku, miłości, cieszą się i boją. 🙂 


Żłobek – Sówki wykonują prace plastyczne

Sówki podczas zajęć plastycznych z cyklu “Mały Artysta” przenoszą na papier karmniki dla ptaszków 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – zimowy spacer

Dziadek Mróz Omnibuskom nie straszny ! – aktywność fizyczna i endorfiny wygrywają z zimową pogodą 😉


Żłobek – dogoterapia u Sówek

Cztery łapy, wywieszony języczek i pociesznie merdający ogonek – to widok, który znów  zagościł w naszych placówkach 🙂 Zobaczcie jak z pieskiem pracowały dziś Sówki 🙂 zapraszamy do GALERII


Żłobek – Sówki i Misie na rytmice

Rytmika to nie tylko tańce i śpiew – to także ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce sprzyjające rozwojowi prawidłowej postawy u dzieci 🙂
Zapraszamy do GALERII.


Przedszkole – wizyta kominiarzy

Do Małych Omnibusków zawitali kominiarze. Zaprezentowali dzieciom swój strój i wytłumaczyli czym się zajmują. Dzieci dowiedziały się bardzo istotnej kwestii – bez kominiarzy Św. Mikołaj nigdy nie dostałby się do naszych domów! 🙂


Przedszkole – zajęcia z dronami

Wooow 🙂 Drony w przedszkolu?! Tak! 🙂 w naszym przedszkolu jest to możliwe 🙂
Omnibuski wyruszyły dronami w podróż po świecie 🙂 Dzieci nauczyły się nazw państw i poznały charakterystyczne dla nich budowle. Zajęcia oparte o nowoczesne technologie to świetne połączenie zdobywania wiedzy w ciekawy sposób i czerpania z tego radości 🙂 
Cała fotorelacja z zajęć w GALERII – zapraszamy!


Żłobek – zajęcia rytmiki

Nasi podopieczni wprowadzani są przez p.Martę w świat muzyki 🙂 Rytmika wykorzystuje aktywne formy kontaktu z muzyką, jak ruch, śpiew i improwizacja. Kształtuje poczucie rytmu i świadomość ruchową, pozwala na ekspresję i twórczą inwencję 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak Żłobkowicze bawią się na rytmice 🙂


Przedszkole – makiety na zajęcia z dronami 

Drodzy Rodzice Przedszkolaków – serdecznie dziękujemy Wam za zaangażowanie w pierwsze zajęcia z dronami i przygotowanie cudownych makiet 🙂 Wasza aktywność twórcza i pomoc jest nieoceniona 🙂 Jesteście wspaniali! 🙂


Przedszkole – Jeżyk kolczatek

Omnibuski zainspirowane opowieścią o Jeżu kolczatku i żmijce Aleksandrze ćwiczyły pamięć i spostrzegawczość i poznały znaczenie zwrotu “Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe.”.
Okazało się ,że jeż by się obronić zamienia się w kłującą kulkę. Dzieci trenowały też motorykę małą malując palcem po śladzie. Na koniec wykonały metodą paliczkową obraz jeżyka i uczyły go alfabetu 🙂


Żłobek – zabawy dowolne Misiaczków

W żłobku jest też czas na zbawy dowolne, które służą realizacji indywidualnych pomysłów dzieci, na zabawy ogólnorozwojowe pozostawiające dzieciom swobodę doboru sposobu zabawy według zainteresowań dzieci. 
Mamusiu, Tatusiu – zobaczcie w GALERII jak świetnie bawię się w żłobku 🙂


Żłobek – Sówki podczas spaceru

Sówki wybrały się na spacer 🙂 Poznawały najbliższą okolicę żłobka i obserwowały gdzie na czas zimy ukryły się zwierzęta.
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – dziecięca matematyka z Rozi

Podczas dogoterapii Omnibuski łączyły elementy dziecięcej matematyki i ćwiczenia konstrukcyjne. W zabawie połączonej z nauką towarzyszyła dzieciom Rozi 🙂
Więcej zdjęć z zajęć w GALERII 


Żłobek – Misie odwiedził piesek 

Naszą najmłodszą grupę dzieci odwiedził piesek ze swoim trenerem 🙂 Jak co tydzień zabawa połączona z terapią i nauką była doskonała 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Żłobek – Sówki podczas zajęć z pieskiem

Sówki uwielbiają zajęcia dogoterapii 🙂 zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak bawiły się tym razem 🙂


Żłobek – zimowe zabawy Sówek

Dzieci uwielbiają zabawy na śniegu 🙂 dlatego też nasi milusińscy korzystając z pięknej zimowej aury wybrali się na spacer 🙂
W GALERII więcej zdjęć.


Żłobek – dogoterapia u Misów

Na ostatnich zajęciach dogoterapi Misiaczki bawiły się doskonale 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII znajdziecie tam więcej zdjęć.


Żłobek – Sówki pracują z pieskiem

Tym razem Sówki bawiły się z pieskiem m.in. w skoki przez obręcz 🙂 Dzieci jako trenerzy spisały się na medal! Cudownie patrzeć jak Małe Omnibuski uczą się szacunku do zwierząt, nabywają pewności siebie i odwagi 🙂
Całość zdjęć z zajęć w GALERII.


Przedszkole – słoneczny, zimowy spacer

Omnibuski wybrały się na zimowy spacer, korzystając z pięknej pogody łapały promyczki słońca 🙂 Przy okazji dzieci ćwiczyły koncentrację i uwagę – nasłuchując odgłosy zwierząt i ptaków, budzących się do życia 🙂
Zdjęcia ze spaceru oczywiście w GALERII.


Żłobek – czas na zabawę u Sówek

Nasz żłobek to również czas beztroskiej zabawy Małych Omnibusków 🙂 Czas, który wyzwala u dzieci niesamowite pokłady endorfin 🙂 
Wejdźcie do GALERII i zobacznie jak świetnie się bawią 🙂


Żłobek – zajęcia dogoterapii w grupie Sówek

Podczas zajęć z pieskiem dzieci wykonują wiele ćwiczeń i zabaw mających służyć rozwojowi dzieci, ich zmysłów i pozytywnych emocji 🙂 
Zajrzyjcie do GALERII i zobaczcie jak przebiega dogoterapia u naszych Sówek 🙂


Przedszkole – urodziny Hani

Świętowaliśmy urodziny Hani 🙂 
Haniu – życzymy Ci dni pełnych bajkowych przygód, uśmiechu od ucha do ucha i spełnienia wszystkich marzeń 🙂
Zdjęcia z urodzin w GALERII.


Przedszkole – występ z okazji Dnia Babci i Dziadka

Występy przed publicznością to dla dzieci duże przeżycie. Tym razem Omnibuski wystąpiły przed wyjątkową publicznością – Babcią i Dziadkiem 🙂 Przedszkolaki spisały się na medal! 🙂
Krótka fotorelacja oczywiście w GALERII.


Żłobek – Misie robią laurki na Dzień Babci i Dziadka

Nasi najmłodsi podopieczni przygotowywali niespodzianki dla Babci i Dziadka z okazji ich święta 🙂 Dzieci włożyły w te prace plastyczne całe swoje serduszka 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – pracujemy w grupach

Przez cały tydzień Omnibuski ćwiczyły pracę w grupach 🙂 Ciocia tak organizowała ćwiczenia i zabawy dydaktyczne aby kształtować u dzieci umiejętność współpracy 🙂 m.in. poprzez próby przeliczania, szacowania wyniku czy też układania kompozycji wg. własnej wyobraźni 🙂 To był pracowity tydzień!
W GALERII więcej zdjęć.


Żłobek – kolejne zajęcia dogoterapii w Misiach

Kolejne zajęcia dogoterapii za nami 🙂 Było rewelacyjnie! Co ciekawe – dzieci korzystające z zajęć dogoterapii są w stanie pokonać psychologiczne bariery takie jak np. wstyd czy brak pewności siebie. Dogoterapia sprawia dzieciom radość 🙂 a motywacja do pracy z pieskiem powstaje w dzieciach spontanicznie i samoistnie wraz z rosnącą więzią, jaka powstaje między dzieckiem a pieskiem 🙂 
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Przedszkole – wizyta Policji

Przedszkolaków odwiedzili niecodzienni goście – funkcjonariusze Policji. Wizyta profilaktycznie nawiązywała do zasad obowiązujących w ruchu drogowym i zasad o których dzieci powinny pamiętać aby bezpiecznie spędzić ferie. Policjanci pochwalili dzieci za wiedzę i znajomość numerów alarmowych 🙂 Omnibuski otrzymały prezenty a także zaproszenie na zwiedzanie policyjnego auta w zamian za co dzieci podarowały Policjantom taniec i piosenkę oraz dyplom “Policjant na medal” 🙂 To był dzień pełen wrażeń.
Więcej zdjęć w GALERII.


Żłobek – pierwsze zajęcia dogoterapii u Misiów

Nasze najmłodsze Omnibuski również odwiedził piesek 🙂 Dogoterapia zachwyciła dzieci 🙂 wpływając przy okazji na ich dobre samopoczucie 🙂 Udowodnionym jest fakt, że obecność pieska uspokaja i relaksuje dzieci, tym bardziej cieszymy się, że nasze Omnibuski mogą korzystać z tej metody 🙂
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Szczeciński Budżet Obywatelski

Przyjaciele – zapraszamy do oddania głosu w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 na inicjatywy dot. Osiedla Arkońskiego. Do 18 stycznia na stronie www.konsultuj.szczecin.pl (zakładka Szczeciński Budżet Obywatelski – Głosowanie) możecie oddać głos na:
– projekt duży dzielnica Zachód – projekt numer 31 “Remont Parku im. F.Chopina” – projekt ma na celu remont alejek i powiększenie placu zabaw dla dzieci – z którego korzystają również nasze Małe Omnibuski
– projekt ogólnomiejski – projekt numer 108 “Położenie nakładki asfaltowej na ul. Wiosny Ludów”
Co istotne w tym roku może zagłosować każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek – głosować mogą nawet dzieci 🙂
Zapraszamy do głosowania!


Przedszkole – bal przebierańców

To był dzień pełen karnawałowej zabawy 🙂 Kolorowi przebierańcy zagościli w przedszkolu 🙂 Odbył się niepowtarzalny pokaz mody w wykonaniu przedszkolaków 🙂 a przy okazji kształtowaliśmy rolę bajek w naszym życiu 🙂
Więcej zdjęć w GALERII.


Przedszkole – urodziny Frania

Świętujemy urodziny Frania 🙂 Wszystkie Małe Omnibuski i ciocie życzą Franiowi dużo uśmiechu, beztroskiej zabawy, zdrówka, wielu cudownych przyjaciół i niesamowitych przygód jak w ulubionej bajce Frania – “Tropiciele”.
Natruralnie zapraszamy do GALERII – tam znajdziecie więcej zdjęć 🙂


Przedszkole – pierwsze zajęcia dogoterapii

Dogoterapia to metoda, która doskonale łączy naukę oraz zabawę, prowadzona jest przez wykwalifikowanego dogoterapeutę, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies. Dogoterapia wspomaga rozwój osobowości naszych Małych Omnibusków, edukuje i rehabilituje. Za nami już pierwsze zajęcia 🙂 dzieci były zachwycone i zdobyły nowego przyjaciela – pieska 🙂
Zapraszamy do GALERII – tam więcej zdjęć.


Żłobek – poranne zabawy

Poranki bywają ciężkie – rozstanie ze swoją pociechą jest trudne. Jednak Małe Omnibuski w Żłobku od rana bawią się w najlepsze, także drodzy Rodzice wracajcie spokojnie do pracy i codziennych obowiązków bo Wasze dzieci świetnie się bawią – zobaczcie sami. Więcej zdjęć w zakładce GALERIA.


6 stycznia – placówki nieczynne

Przypominamy, że 6 stycznia (piątek) Przedszkole i Żłobek są nieczynne. 
Życzymy miłego, długiego, zimowego weekendu! Widzimy się już w poniedziałek 🙂


Przedszkole – tropienie zimowych zwierząt

Przyszła do nas długo wyczekiwana zima a razem z nią wielka radość wśród dzieci. Podczas spaceru z ciocią Paulinką Przedszkolaki umieściły w parku własnoręcznie wykonany karmnik a w nim pokarm dla zimujących ptaków. Dzieci będą sprawdzać czy ptaszki korzystają z pomocy ludzi aby przetrwać mrozy. To był piękny, zimowy dzień połaczony ze świetną zabawą na śniegu.
Zapraszamy do zakładki GALERIA – tam możecie zobaczyć więcej zdjęć z tej wyprawy.


Poszukujemy pracownika!

Centrum Edukacyjne „Omnibus” poszukuje nauczyciela do żłobka i przedszkola (ul. Zdrojowa, Szczecin).

Wymagania:
-wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)
-mile widziane doświadczenie jako pracownik żłobka/przedszkola i/lub doświadczenie w pracy z dziećmi.

Oferujemy:
– praca od stycznia 2017 r.
– umowa zlecenie przez pierwsze 3 miesiące z kontynuacją na podstawie umowy o pracę.


Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o wysłanie CV na adres biuro@szkolyomnibus.pl

Informujemy iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Przedszkole i żłobek MAŁE OMNIBUSKI ZAPRASZA!

Pozostało ostatnich 5 wolnych miejsc!

Opłata czesnego:

żłobek – 790 zł/1 miesiąc (w cenie wyżywienie) , PLACÓWKA ZŁOŻYŁA WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI MALUCH PLUS !

przedszkole – 500 zł/1 miesiąc (plus wyżywienie).

Placówka Małe Omnibuski usytuowana jest w zacisznym zakątku Szczecina, na pełnym zieleni, pięknym osiedlu Arkońskim.

Tworzymy doskonałe warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, zapewniając najwyższą jakość opieki i poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia (żłobek), oraz od 3 do 6 roku życia (przedszkole).

Zapewniamy:

– wykwalifikowaną i sympatyczną kadrę

– indywidualne podejście do każdego dziecka – nieliczne grupy

– certyfikowane wyposażenie

– zdrowe, zbilansowane posiłki i diety

– bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie żłobka

– szeroką ofertę edukacyjną

– aktywne wspomaganie rozwoju

– bogatą ofertę dydaktyczną

– zajęcie dodatkowe w cenie

Prosimy o kontakt telefoniczny tel. 662 380 915; biuro@szkolyomnibus.pl zlobek@szkolyomnibus.pl przedszkole@szkolyomnibus.pl

Some content here depending on data type

Przedszkole Małe Omnibuski
Żłobek Małe Omnibuski