Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Małe Omnbiuski

Naszym głównym zadaniem jest wspomaganie indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. W atmosferze  życzliwości oraz aprobaty  dla indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci pomagamy w twórczym poznawaniu i odkrywaniu świata.


W naszym Przedszkolu szczególną uwagę zwracamy na wszechstronną i samodzielną aktywność dziecka, rozbudzanie jego kreatywności, pomysłowości, oraz twórczości. Uczymy dzieci zasad współpracy z rówieśnikami, pokonywania trudności, negocjacji i tolerancji. Stawiamy także na bezpieczeństwo dzieci ucząc właściwych zachowań i wiedzy.

Rozbudzając potencjał i kreatywność dzieci stosujemy w naszej pracy następujące metody:

 metodę Domana – stosujemy nowatorskie rozwiązanie metodyczne dotyczące nauki czytania globalnego dla dzieci najmłodszych,  stymulujemy rozwój  aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych  zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych

 metody aktywizujące – staramy się pobudzać aktywność własną dzieci oraz kreatywność i pomysłowość poprzez  wyrabianie w dziecku aktywnego stosunku do nauki, wdrażaniu go do samodzielnej pracy.

Bajkoterapia – Naszym celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego (problemu)/ sytuacji. Poprzez dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawiamy, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania, dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.

metoda Carla Orffa i Rudolfa von Labana –  rozwijamy muzykalność dzieci, aktywne słuchanie muzyki, ruch przy muzyce z wykorzystaniem różnorodnych instrumentów perkusyjnych i niekonwencjonalnych. W naszych działaniach integrujemy muzykę, słowo i kreatywny ruch dziecka.

 metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – w naszej pracy nie zapominamy o rozwoju fizycznym dzieci. Prowadzimy zabawy ruchowe dla dzieci, głównym celem jest rozwój świadomości własnego ciała, poczucia przestrzeni.

 pedagogika zabawy – Klanza – poprzez różnorodne zabawy i tańce integracyjne pomagamy przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się między sobą. Zwiększamy poczucie przynależności do grupy oraz pomagamy dzieciom   budowanie poczucia własnej wartości.

 Muzykoterapia- wykorzystujemy wpływ muzyki na wszechstronny rozwój dziecka.Dążymy do ekspresji naszych podopiecznych poprzez gesty, ruch, mimikę, śpiew.

 edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej – stosujemy naturalny, spontaniczny ruch, który uaktywnia zmysły, dzięki którym dziecko poznaje otaczający świat.

 doskonalimy kompetencje matematyczne w oparciu o program Edyty Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej.