Żłobek

Żłobek MAŁE OMNIBUSKI, ul. Kwiatkowskiego 1/1

Żłobek MAŁE OMNIBUSKI usytuowany jest w Szczecinie na nowoczesnym osiedlu NOWA CUKROWNIA w biurowcy CUKROWA OFFICE, świetnie zlokalizowanym z centrum miasta jak również z pobliskimi miejscowościami – Warzymice, Przecław, Ustowo,
Żłobek znajduje się w lokalu na parterze biurowca CUKROWA OFFICE, do którego przynależy ogródek z placem zabaw i obszarem zieleni.
Teren Żłobka otacza duża ilość zieleni, na osiedlu znajduje się również klika ogólnodostępnych  placów zabaw.

Placówka dysponuje miejscami limitowymi dla dzieci od 1 do 3 roku życia, które rozmieszczone są w trzech grupach wiekowych.

Żłobek MAŁE OMNIBUSKI czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00.
W tych godzinach świadczymy profesjonalne usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne.

Zapewniamy:

– wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo – pedagogiczną
– indywidualne podejście do każdego dziecka
– certyfikowane wyposażenie
– zdrowe, zbilansowane posiłki i diety
– bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie żłobka
– szeroką ofertę edukacyjną
– aktywne wspomaganie rozwoju
– bogatą ofertę dydaktyczną
– miłą i ciepłą atmosferę

Obecnie w placówce tej Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.11.2018 r. realizuje projekt Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, RPZP.06.06.00-32-K017/18.

W ramach projektu zostaną utworzone dwa żłobki: w Szczecinie na 64 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz w Stargardzie na 32 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są kobiety, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające następujące kryteria:

  1. wiek powyżej 18 lat,
  2. zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin/ Gminy Miasto Stargard/ Gminy Kołbaskowo województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  3. posiadające status:
  4. osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Finansowanie opieki rozpoczyna się z dniem powrotu do pracy opiekuna dziecka do lat 3. 

  1. osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo pozostającej poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie osobom, które zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem.
  2. dostarczenie kompletu dokumentów.

Szczegóły w zakładce PROJEKTY.

Zapraszamy rodziców do kontaktu z naszym żłobkiem:
tel. kontaktowy:  668 70 45 17
e-mail: biuro@omnibuski.pl

Żłobek OMNIBUSKI, ul. Potulicka 20C/U1

Żłobek OMNIBUSKI usytuowany jest w Szczecinie na Nowym Mieście – na zamkniętym Osiedlu Pionierów. Żłobek znajduje się w lokalu na parterze w budynku mieszkalnym, do którego przynależy ogródek z placem zabaw i obszarem zieleni.
Teren Żłobka otacza duża ilość zieleni, na osiedlu znajduje się również ogrodzony plac zabaw.

Placówka dysponuje miejscami limitowymi dla dzieci od 1 do 3 roku życia, które rozmieszczone są w trzech grupach wiekowych.

Żłobek OMNIBUSKI czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00.
W tych godzinach świadczymy profesjonalne usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne.

Zapewniamy:

– wykwalifikowaną kadrę opiekuńczo – pedagogiczną
– indywidualne podejście do każdego dziecka
– certyfikowane wyposażenie
– zdrowe, zbilansowane posiłki i diety
– bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie żłobka
– szeroką ofertę edukacyjną
– aktywne wspomaganie rozwoju
– bogatą ofertę dydaktyczną
– miłą i ciepłą atmosferę

 

Zapraszamy rodziców do kontaktu z naszym żłobkiem:
tel. kontaktowy:  668 70 45 17
e-mail: biuro@omnibuski.pl

Żłobek MAŁE OMNIBUSKI, ul. Zdrojowa 23-25

Żłobek usytuowany jest w zacisznym zakątku Szczecina, na pełnym zieleni, pięknym osiedlu Arkońskim.

Tworzymy doskonałe warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, zapewniając najwyższą jakość opieki i poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy dzieci od 1 roku życia do 3 roku życia.

Zapewniamy:

– wykwalifikowaną i sympatyczną kadrę
– indywidualne podejście do każdego dziecka – nieliczne grupy
– certyfikowane wyposażenie
– zdrowe, zbilansowane posiłki i diety
– bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie żłobka
– szeroką ofertę edukacyjną
– aktywne wspomaganie rozwoju
– bogatą ofertę dydaktyczną
– zajęcie dodatkowe w cenie
– familijną atmosferę.

 

Zapraszamy rodziców do kontaktu z naszym żłobkiem
tel. kontaktowy: 514 812 749
e-mail: biuro@omnibuski.pl