Ogłoszenia

Drodzy Rodzice !

W związku z decyzją premiera oraz rządu, dotyczącą zamknięcia wszystkich placówek edukacyjnych (w tym żłobki i przedszkola) z powodu szerzącego się koronawirusa, informujemy, że do dnia 10 kwietnia 2020 r. nasze placówki będą zamknięte. Na ten moment informacja jest taka, że do placówki będziemy mogli wrócić po świętach wielkanocnych.

Jednocześnie informujemy, iż zasiłek z tytułu opieki nad dziećmi do 8 r.ż. został również wydłużony adekwatnie do terminów związanych z zamknięciem placówek edukacyjnych.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców. Zasiłek wypłacany jest – tak jak świadczenie chorobowe.

W związku z powyższym będą do Państwa skierowane wiadomości e-mail dotyczące szczegółowych informacji.
O wszelkich zmianach i nowych informacjach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Z poważaniem

Organ Prowadzący Placówki