Język angielski

  • zajecia odbywają się 2 razy w tygodniu
  • doświadczeni i kreatywni lektorzy
  • atrakcyjne pomoce dydaktyczne
  • aktywizacja wielu zmysłów