Dogoterapia

  • poprzez zajęcia z dogoterapii dzieci uczą się właściwych postaw w stosunku do zwierząt oraz zasad bezpiecznego postępowania z nimi
  • zwierzęta pomagają w rozwoju dzieci na różnych płaszczyznach
  • zajęcia mają wpływ między innymi na rozwój mowy i wzbogacenie słownika, rozwój funkcji poznawczych
  • silnie stymulują zmysły, ćwiczą koncentrację oraz orientację przestrzenną