Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do projektu “Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”.
Rekrutacja będzie miała charakter ciągły aż do wyczerpania wolnych miejsc!
Przypominamy, że ogółem w projekcie może uczestniczyć 96 kobiet ze Szczecina, Stargardu i Gminy Kołbaskowo, które chcą powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka, a które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie, spełniające łącznie następujące kryteria:
*zamieszkują/pracują/ uczą się na terenie Gminy Miasto Szczecin/Stargard/Gm. Kołbaskowo województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
*posiadające status:
osoby pracującej opiekującej się dziećmi do lat 3, będącej w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
lub osoby bezrobotnej lub osoby biernej zawodowo w tym osoby na urlopie wychowawczym
Rekrutacja do projektu:
BIURO PROJEKTÓW C.E. “OMNIBUS”
ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin
biuro@omnibuski.pl ; tel. 668 704 517
Regulamin projektu oraz formularz zgłoszeniowy do projektu Sieć Żłobków Małe Omnibuski – 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  na:  www.szkolyomnibus.pl (zakładka projektu unijne)

Leave a comment