Rozpocznij przygodę z
Małymi Omnibuskami
Rozpocznij przygodę z
Małymi Omnibuskami

Jesteśmy dla Was każdego dnia po to by stwarzać dzieciom cudowny świat pełen zabaw edukacyjnych, rozwijać ich pasje i zainteresowania

Slider

Drodzy rodzice

Drodzy rodzice
Małe Omnibuski to sieć przyjaznych miejsc opieki nad dziećmi. W swojej ofercie posiadamy zarówno przedszkola jak i żłobki. Nasze placówki zlokalizowane są na terenie Szczecina i Stargardu.  Dbamy o rozwój każdego dziecka pamietając jak ważna w życiu młodego człowieka jest edukacja. W naszych placówkach zapewniamy 247 miejsc opieki nad dziećmi.
Witamy w Małych Omnibuskach

Oferta

Oferta
W naszej ofercie posiadamy zarówno miejsca w żłobkach i przedszkolach. Naszym głównym zadaniem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. W atmosferze  życzliwości pomagamy dzieciom w twórczym poznawaniu i odkrywaniu świata. W naszych placówkach szczególną uwagę zwracamy na wszechstronną i 
samodzielną aktywność dziecka, rozbudzanie jego kreatywności,
pomysłowości, oraz twórczości. Uczymy dzieci zasad współpracy z
rówieśnikami, pokonywania trudności, negocjacji i tolerancji. Stawiamy także
na bezpieczeństwo dzieci ucząc właściwych zachowań i wiedzy.
Image

Przedszkole

Przedszkole
Nasze przedszkola prowadzą  edukację przedszkolną w oparciu o nurt pedagogiki Helen Parkhurst – realizując cztery filary nurtu daltońskiego – samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja. W naszej ofercie jako zajęcia dodatkowe dzieci otrzymują w cenie : Język angielski, Rytmikę, zajęcia logopedyczne,  dogoterpię i  sensplatykę. Zajęcia płatne dodatkowo to zajęcia sportowe z piłkami.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w ofercie zajęć dodatkowych w trakcie roku szkolnego z uwagi na zasoby kadrowe oraz sytuację epidemiologiczną w kraju.

Plan Daltoński

Edukacja daltońska pozwala dzieciom lepiej poznać, zrozumieć i zapamiętać. Proces edukacji jest wizualizowany za pomocą narzędzi daltońskich. Dzieci chętnie podejmują różnorodne działania, za które są odpowiedzialni. Dzieci uczą się  aspektów społecznych poprzez pracę w parach i zespołach.  W edukacji daltońskiej ważne są Filary: "Współpraca- Samodzielność- Odpowiedzialność" oraz od niedawna "Refleksja". Dziecko uczestnicząc w procesie daltońskim staje się samodzielne, odpowiedzialne w działaniu i myśleniu, ucząc się współpracy z innymi dziećmi.

Rozbudzamy potencjał i kreatywność

Bajkoterapia

Naszym celem jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego (problemu)/ sytuacji. Poprzez dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawiamy, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania, dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.

Metoda Domana

stosujemy nowatorskie rozwiązanie metodyczne
dotyczące nauki czytania globalnego dla dzieci 
najmłodszych,  stymulujemy rozwój  aktywności
dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych  zabaw 
prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych

Metody aktywizujące

staramy się pobudzać aktywność własną dzieci oraz kreatywność i pomysłowość poprzez  wyrabianie w dziecku aktywnego stosunku do nauki, wdrażaniu go do samodzielnej pracy.

Żłobek

Żłobek
Nasze żłobki zlokalizowane są w Szczecinie i w Stargardzie. Tworzymy doskonałe warunki do pełnego  rozwoju poznawczego każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, zapewniając najwyższą jakość opieki i poczucie bezpieczeństwa. Przyjmujemy dzieci od 1 roku do 3 lat.

W naszej ofercie jako zajęcia dodatkowe dzieci otrzymują w cenie: rytmikę, sesnoplastykę, dogoterapię, zajęcia logopedyczne i dodatkowo płatne to zajęcia sportowe z piłkami.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w ofercie zajęć dodatkowych w trakcie roku szkolnego z uwagi na zasoby kadrowe oraz sytuację epidemiologiczną w kraju.

Nasze placówki

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MAŁE OMNIBUSKI

UL . ZDROJOWA 23/25 SZCZECIN

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK MAŁE OMNIBUSKI

UL. KWIATKOWSKIEGO 1/1 SZCZECIN

ŻŁOBEK OMNIBUSKI

UL. POTULICKA 20C/U1 SZCZECIN

ŻŁOBEK MAŁE
OMNIBUSKI

UL. CHOPINA 31/U/7 73-110 STARGARD

Kontakt

Żłobek Małe Omnibuski i Przedszkole Małe Omnibuski