Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie” nr RPZP.06.06.00-32-K007/17

Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie”  nr RPZP.06.06.00-32-K007/17
Centrum Edukacyjne Omnibus Dorota Wasiłek – Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski Spółka Cywilna od 01.01.2018 r. realizowało projekt pn. „Żłobek Omnibuski – 48 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Szczecinie” nr RPZP.06.06.00-32-K007/17, Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu było zwiększenie ilości kobiet powracających na rynek pracy poprzez zwiększenie o 48 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Szczecinie do 31.08.2019 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 629 551,43 zł