Żłobek Małe Omnibuski

Żłobek Małe Omnibuski

UL . CHOPINA 31/u/6, 73-110 Stargard

Żłobek MAŁE OMNIBUSKI usytuowany jest w Stargardzie na osiedlu Chopina- świetnie połączonym z centrum miasta jak również stanowiącym doskonałą bazą wyjazdową. Żłobek  znajduje  się w lokalu na parterze budynku wielorodzinnego. Żłobek posiada własny plac zabaw. Teren placówki otacza duża ilość zieleni. Placówka dysponuje miejscami limitowymi dla dzieci od 1 do 3 roku życia.

Żłobek  MAŁE OMNIBUSKI czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 17.00. W tych godzinach świadczymy profesjonalne usługi opiekuńcze, wychowawcze oraz edukacyjne.
"W 2022 r. - Gmina - miasto Stargard udziela dotacji w kwocie do 350 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w złobku, którego przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych posiada Stargardzką Kartę Mieszkańca.

Zgodnie z umową zawartą z Gminą - Miastem Stargard w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej dotacji na dane dziecko."