Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie RPZP.08.01.00-32-K039/18

Przedszkole Małe Omnibuski – nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Szczecinie RPZP.08.01.00-32-K039/18
Projekt jest realizowany od dnia 1 kwietnia 2019 roku do 31 października 2020 roku na terenie Miasta Szczecin.
W ramach projektu zostało utworzone Niepubliczne Przedszkole „Małe Omnibuski”, które będzie prowadziło edukację przedszkolną w oparciu o nurt pedagogiki Helen Parkhurst – realizując cztery filary nurtu daltońskiego – samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja. Przedszkole zlokalizowane jest przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/1, 71-004 Szczecin, na Osiedlu Nowa Cukrownia.

Celem projektu jest zwiększenie o 40 liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Mieście Szczecin do 31.10. 2020 r.

Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci w wieku przedszkolnym – od 2,5 roku życia do 6 lat - zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego do nowo otwartego przedszkola!
W szczególności zapraszamy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności!

Opłata – wkład własny rodzica: 230,00 zł miesięcznie

Zapewniamy:
-Edukację zgodną z założeniami Edukacji Daltońskiej
-Język angielski
-Gimnastykę korekcyjną
-Rytmikę
-Indywidulane zajęcia z logopedą
-Zajęcia z Integracji Sensorycznej
-Zajęcia na Małej Siłowni
-Wycieczki tematyczne
-Dla dzieci z niepełnosprawnościami – nauczyciel wspomagający
-Wspólne zajęcia specjalistyczne dla dzieci i rodziców
Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja do projektu:

biuro@omnibuski.pl
tel: 668 704 517